Grönområden

Tidaholms placering med ån Tidan som rinner igenom staden skapar en mycket vacker miljö i centrum vilket gör det naturligt att de flesta parker i Tidaholm ligger längs ån.

Bruksvilleparken

Parken kom till under 1980-talet i samband med att Bruksvillan revs. Utescenen i parkens västra del används under sommarhalvåret för uppträdanden av olika slag. I den östra delen av parken hittar man rester av den gamla trädgården som låg vid Bruksvillan.

Ekedalens bokskog

Skogen har sitt ursprung i en plantering (troligen början till ett arboretum) som planterades i mitten eller senare delen av 1870-talet av friherre Reinhold von Essen. Skogen är ett populärt rekreationsområde för boende i Ekedalen och nyttjas mycket av skolan. Den södra delen av bokskogen är naturreservat.

Hellidsberget

Hellidsberget avgränsar Tidaholm åt öster. Nästan hela västra sidan av berget ägs av Tidaholms kommun. På berget, som det kallas i folkmun, finns motionsspår men även omarkerade stigar för den som vill upptäcka naturen på närmre håll. Skogen på Hellidsberget består mest av planterad gran men tall, ek och bok har fått ta över allt mer.

Stadsparken

Parken ligger inramad av bebyggelse i Tidaholms västra del. I början på 1900-talet såg parken annorlunda ut. Där fanns promenadstråk, bänkar och en utescen. Idag finns här stora träd, en stor grönyta till lek samt en lekplats.

Stallängsskogen

Centralt beläget i Tidaholm finns Stallängsskogen. Den är i grunden en ek- och tallskog men här finns även ett alkärr samt bestånd av asp. I dagsläget används stallängsskogen mest som genomfartsled då den binder samman den södra delen av Tidaholm med den centrala. I Stallängsskogen börjar också "Ånarundan" som är ett populärt promenadstråk längs ån Tidan.

Strandpromenaden

Strandpromenaden löper längs Östra Drottningvägen och är som det hörs på namnet belägen längs ån Tidan. Strandpromenaden kan liknas vid en engelsk park med sina höga träd, gräsytor och planteringar. De senaste åren har parken genomgått en förändring då det tagits bort stora buskage samt planterats nya perenner. Ungefär mitt på strandpromenaden finns en bro över till en liten ö, Kärleksön, där det är populärt för brudpar att ta sina bröllopskort.

Turbinhusön

Ön har fått sitt namn från Turbinhuset som ligger på ön. Under 1940-talet flyttades tre gamla stugor som låg på Smedjegatan till ön för att skapa ett hembygdsmuseum. Turbinhusön är ett populärt utflyktsmål med både kaffestuga och kryddgård.

Ångarpsparken

Parken är ett grönområde som sträcker sig från centrala Tidaholm och norr ut till Norra Kyrkogården, därifrån har den även fått sitt smeknamn "änkornas stig". I norra delen av parken finns en lekplats och en fotbollsplan.

Kontakt

Marcus Bostöm

Enhetschef serviceenheten

Telefon: 0502‑60 62 09

E-post: marcus.bostrom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 november 2020