Vem ansvarar för vad?

Här ser du vilket ansvar de olika myndigheterna har.

Migrationsverkets ansvar

 • Pröva asylrätt.
 • Erbjuda tillfälligt boende på asylförläggning.
 • Betala ut dagersättning under asyltiden.
 • Upprätta ett bosättningsärende

Arbetsförmedlingens ansvar

 • Erbjuda etableringsplanering, exempelvis SFI eller Vuxenutbildning.
 • Administrera underlag för flyktingens etableringsersättning, som betalas ut genom Försäkringskassan.

Etableringsplanering gäller arbetsföra personer mellan 20 och 65 år. Kommunen ansvarar för barn och personer som är äldre än 65 år. Kommunen har också ett övergripande ansvar för personer med allvarliga prestationsnedsättningar.

Kommunens ansvar

 • Ordna med bostäder till flyktingar som anvisas enligt bosättningslagen och även genomföra det praktiska mottagandet.
 • Barns skolglång: gäller alla barn, även de asylsökande.
 • Erbjuda möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) som en del i etableringsplanen.
 • Ge möjlighet att ta del av samhällsorientering på sitt eget språk.
 • Erbjuda råd och visst stöd för nyanlända, med särskilt fokus på barnen, även de asylsökande.
 • Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar genom att upprätta platser i familjehem eller hem för vård och boende (HVB-hem).
 • Försörjningsstöd i vissa situationer.
 • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, så som äldreomsorg.

Även om staten har huvudansvaret för flyktingmottagande bor och lever de nyanlända i en kommun. En person med uppehållstillstånd har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare. Kommunen får tidsbegränsade statliga medel, så kallad schablonersättning, för de asylsökande och nyanlända som bosätter sig i kommunen.

Kontakt

Edin Catovic

Integrationssamordnare

Telefon: 0502-60 63 41

E-post: edin.catovic@tidaholm.se

Evelina Holmbäck

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0502-60 62 31

E-post: evelina.holmback@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 januari 2024