Ensamkommande barn och ungdomar

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid.

Många barn kommer varje år till Sverige genom flyktingmottagandet utan sina föräldrar och vårdnadshavare. Sedan 1 januari 2014 finns ett lagkrav att varje kommun har ett särskilt ansvar för dessa barn.

De barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och söker asyl här får sin ansökan prövad av Migrationsverket. Efter att ansökan registrerats anvisar Migrationsverket de asylsökande barnen och ungdomarna till boenden i Sveriges kommuner.

Ensamkommande barn placeras huvudsakligen i familjehem.

Tidaholms kommun har ett omedelbart ansvar för de barn och omyndiga ungdomar som kommer till kommunen. Det är kommunens ansvar att barnen och ungdomarna utreds och får stöd. Det är även komunens ansvar att se till att dessa individer får gå i anpassad skola, svenskastudier är alltid obligatoriskt.

Om eller när den asylsökande minderårige får uppehållstillstånd har kommunen fortsatt ansvar för ungdomen fram till myndighetsdagen eller fram till avslutade gymnasietider.

Kontakt

Socialkontoret

Telefon: 0502 - 60 62 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 december 2023