Kommunala råd

Råd är forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för intresseföreningar, organisationer eller myndigheter i frågor som rör gemensamma intressen.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationer.

Följande organisationer finns representerade i rådet:

 • Pensionärernas riksorganisation, PRO.
 • Sveriges pensionärsförbund, SPF.
 • Svenska kommunalpensionärers förbund, SKPF.

Protokoll

Kontakt

Henrik Lennartsson

Sekreterare

Telefon: 0502-60 62 22

E-post: henrik.lennartsson@tidaholm.se

Kommunala rådet för funktions­hinder­frågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för de funktionshindrades riksorganisationer inom kommunen.

Följande organisationer finns representerade i rådet:

 • Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet, DHR.
 • Synskadades riksförbund, SRF.
 • Hörselskadades riksförbund, HRF.
 • Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU.

Protokoll

Kontakt

Marie Anebreid

Sekreterare

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: marie.anebreid@tidaholm.se

Lokala brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för polisen, räddningstjänsten och hyresvärdarna i Tidaholm. Rådets uppdrag är att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet.

Arbetet i BRÅ bygger på en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen. Varje år tas fram ett medborgarlöfte från kommunen och polisen och en handlingsplan.

Deltagare

 • Åsa Alvner, socialchef (ordförande)
 • Malin Gustafsson, folkhälsostrateg (sekreterare)
 • Magnus Sundén, kommundirektör
 • Daniel Larsson, tf. utbildningschef
 • Johan Elgh, samhällsbyggnadschef
 • Ove Jansson, tf. kultur- och fritidschef
 • Elin Andersson, avdelningschef myndighet och funktionsstöd
 • Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg
 • Anna-Lena Mann, kommunpolis
 • Anders Hybbinette, brottsförebyggande samordnare
 • Maria Vallin, brottsförebyggande samordnare
 • Magnus Larsson, representant för hyresvärdarna i kommunen

Årsrapporter från BRÅ

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
BRÅ-rapport 2020.pdf Pdf, 683.3 kB. 683.3 kB 2021-02-22 15.32
BRÅ-rapport 2021.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-03-14 14.52
BRÅ-rapport 2022.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-04-25 15.47
BRÅ-rapport 2023.pdf Pdf, 445.6 kB. 445.6 kB 2024-03-14 10.42

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Folkhälsorådet

Folkhälsorådets uppgift är att initiera, utveckla och samordna det långsiktiga folkhälsoarbetet i Tidaholms kommun. Rådet följer och analyserar hälsoutvecklingen bland kommunens invånare.

Möten

Folkhälsorådet har möten fyra gånger per år. 2024 träffas rådet följande datum:

 • 29 februari
 • 21 maj
 • 23 december
 • 4 december

Ledamöter

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 2023-2026.

 • Ordförande: Runo Johansson (L)
 • Vice ordförande: Iowan Hedendahl (V)

Samtliga förtroendevalda politiker i folkhälsorådet hittar du i vår tjänst Sök politiker Länk till annan webbplats..

I rådet medverkar också representanter för Närhälsan och Folktandvården.

Protokoll

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 mars 2024