Kommunala bolag

Tidaholms kommun har ett helägt bolag, Tidaholms Energi AB, som i sin tur har dotterbolagen Tidaholms Elnät AB, Tidaholms Bostadsbolag AB samt äger 20 procent av Bosnet AB.

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Det är samma ledamöter och revisorer i alla helägda bolag.

Ledamöter och revisorer

Nedanstående personer är valda för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027.

Ordförande: Jan-Olof Sandberg

Vice ordförande: Per Bergström

Ledamöter: Michael Brisman, Per-Olof Andersson, Jim Norman, Katarina Wallgren,
Per-Ola Olausson

Lekmannarevisorer: Tord Viktorsson, Ove Persson

Ersättare för lekmannarevisorer: Ingegärd Rehn

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 maj 2023