Kommunala bolag

Tidaholms kommun har ett helägt bolag, Tidaholms Energi AB. Tidaholms Energi AB har två dotterbolag, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB.

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Det är samma ledamöter och revisorer i alla bolag.

Ledamöter och revisorer

Nedanstående personer är valda för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Ordförande: Ingela Backman

Vice ordförande: Lennart Axelsson

Ledamöter: Katarina Wallgren, Per Bergström, Mikael Snäll, Michael Brisman, Maria Fredriksson

Lekmannarevisorer: Jan-Olof Sandberg, Tord Viktorsson

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:23 juli 2020