Kommunala bolag

Tidaholms kommun har ett helägt bolag, Tidaholms Energi AB, som i sin tur har dotterbolagen Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostadsbolag AB.

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Det är samma ledamöter och revisorer i alla helägda bolag.

Ledamöter och revisorer

Nedanstående personer är valda för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027.

Ordförande: Jan-Olof Sandberg

Vice ordförande: Per Bergström

Ledamöter: Michael Brisman, Ingemar Johansson, Jim Norman, Katarina Wallgren, Per-Ola Olausson

Lekmannarevisorer: Tord Viktorsson, Ove Persson

Ersättare för lekmannarevisorer: Ingegärd Rehn

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 juni 2024