Förvaltningar

Delar av kommunledningsgruppen f.v.: Maria Johansson, Anna Eklund, Anneli Alm, Anna-Lena Skatt, Johan Elgh, Lena Ask, Eva Thelin, Bengt Höglander, Mailn Lundberg och David Olsson

I Tidaholm finns sex förvaltningar. Förvaltningen utför det respektive nämnd beslutar om.

Utöver de sex förvaltningarna finns Samhällsskydd mellersta Skaraborglänk till annan webbplats som är en förvaltning gemensam för Tidaholm, Falköping, Skara och Götene.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningskontoret har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och se till att kommunstyrelsens beslut verkställs och följs upp. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.

Kommunledningskontoret består av kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, IT-och informationsavdelningen, personalavdelningen samt näringslivsenheten.

Kontaktuppgifter kommunledningskontorets avdelningar

Namn och titel

Telefon

E-post

Anna Eklund, kanslichef

0502-60 60 48

anna.eklund@tidaholm.se

Henrik Johansson, Ekonomichef

0502- 60 62 11

henrik.johansson@tidaholm.se

David Olsson, IT-chef

0502-60 60 40

david.olsson@tidaholm.se

Maria Johansson, Personalchef

0502-60 60 51

maria.johansson@tidaholm.se

Kontakt

Eva Thelin

Kommundirektör

Telefon: 0502-60 60 20

E-post: eva.thelin@tidaholm.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola, obligatorisk särskola och gymnasieskolan Rudbeck. I förvaltningens verksamhet finns även kulturskolan Smedjan och Kompetens Centrum med kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen har även hand om övrig social och pedagogisk verksamhet såsom Centrala Resursteamet, skolmåltider, skolhälsovård, skolskjuts, samt studie- och yrkesvägledning.

Kontakt

Anneli Alm

Skolchef

Telefon: 0502-60 61 03

E-post: anneli.alm@tidaholm.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att det ska vara trivsamt att bo och leva i Tidaholms kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för Stadsbiblioteket, Tidaholms museum, turistbyrån samt arbetar med utställningar på Tidaholms konsthall. Förvaltningen driver även ungdomsverksamhet på Godsmagasinet och har ansvar för idrottsanläggningar såsom Sparbankshallen och Rosenbergshallen.

Kontakt

Pema Malmgren

Kultur- och fritidschef

Telefon: 0502-60 61 86

E-post: pema.malmgren@tidaholm.se

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i Tidaholms kommun. Omvårdnadsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.

Kontakt

Anna-Lena Skatt

Omvårdnadschef

Telefon: 0502-60 64 01

E-post: anna-lena.skatt@tidaholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde sträcker sig från miljö- och bygg frågor som tillsyn, information och rådgivning inom områden som regleras av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen till praktisk skötsel av kommunens gator, torg, grönområden, gatunät och vatten- och avloppsnät. Förvaltningen ansvarar också för översikts- och detaljplaner och med kommunens egna fastigheter, reningsverk och avfalls- och återvinningsanläggningar.

Kontakt

Johan Elgh

Samhällsbyggnadschef

E-post: johan.elgh@tidaholm.se

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för positiva förändringar i utsatta människors liv genom bistånd, sociala tjänster och andra insatser. Förvaltningen ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg där målet är att kunna ge barn, ungdomar och vuxna råd, stöd och hjälp i vardagen.

Socialförvaltningen beslutar också om serveringstillstånd.

Kontakt

Bengt Höglander

Socialchef

Telefon: 0502-60 62 25

E-post: bengt.hoglander@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 augusti 2020