Förvaltningar

I Tidaholm finns fem förvaltningar. Förvaltningarna utför det respektive nämnd beslutar om.

Utöver de fem förvaltningarna finns Samhällsskydd mellersta Skaraborg Länk till annan webbplats. som är en förvaltning gemensam för Tidaholm, Falköping, Skara och Götene.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och se till att kommunstyrelsens beslut verkställs och följs upp. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.

Kommunledningsförvaltningen består av enheterna kansli, ekonomi och verksamhetsstyrning, it och information samt personal.

Kontaktuppgifter kommunledningsförvaltningens enheter

Namn och titel

Telefon

E-post

Jenny Beckman, kanslichef

0502-60 60 45

jenny.beckman@tidaholm.se

Louise Holmvik, ekonomichef

0502- 60 60 34

louise.holmvik@tidaholm.se

Magnus Danielsson, IT- och digitaliseringschef

0502-60 60 40

magnus.danielsson@tidaholm.se

Maria Johansson, personalchef

0502-60 60 51

maria.johansson@tidaholm.se

Kontakt

Magnus Sundén

Kommundirektör

Telefon: 0502-60 60 20

E-post: magnus.sunden@tidaholm.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola, obligatorisk särskola och gymnasieskolan Rudbeck. I förvaltningens verksamhet finns även kulturskolan Smedjan och Kompetens Centrum med kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen har även hand om övrig social och pedagogisk verksamhet såsom Centrala Resursteamet, skolmåltider, skolhälsovård, skolskjuts, samt studie- och yrkesvägledning.

Kontakt

Daniel Larsson

Tf skolchef

Telefon: 0502-60 61 03

E-post: daniel.larsson@tidaholm.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att det ska vara trivsamt att bo och leva i Tidaholms kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för Stadsbiblioteket, Tidaholms museum, turistbyrån samt arbetar med utställningar på Tidaholms konsthall. Förvaltningen driver även ungdomsverksamhet på Godsmagasinet och har ansvar för idrottsanläggningar såsom Sparbankshallen och Rosenbergshallen.

Kontakt

Ove Jansson

Tf kultur- och fritidschef

Telefon: 0502-60 61 86

E-post: ove.jansson@tidaholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för servicetjänster, förebyggande och planerat underhåll samt återinvestering av kommunens allmänna platser, fastigheter, skog och byggnader. Här planeras för framtida markanvändning som ger förutsättningar för bostäder samt näringsverksamheter. Förvaltningen står för myndighetsutövning inom bygg, miljö och livsmedel och ansvarar för hantering av vatten, avlopp och avfallshantering. Här samlas också måltidsverksamhet inom kommunens verksamheter.

Kontakt

Johan Elgh

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: johan.elgh@tidaholm.se

Social- & omvårdnadsförvaltningen

Social- och omvårdnadsförvaltningen arbetar för positiva förändringar i människors liv genom bistånd, sociala tjänster och andra insatser. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg där målet är att kunna ge barn, ungdomar och vuxna råd, stöd och hjälp i vardagen.

Förvaltningen ansvarar också för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Målet är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.

Förvaltningen beslutar också om serveringstillstånd.

Kontakt

Åsa Alvner

Socialchef

Telefon: 0502-60 64 01

E-post: asa.alvner@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 mars 2024