Coronavirus: Information från Tidaholms kommun

Text: Information från Tidaholms kommun, coronavirus (covid-19)

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter gällande hanteringen av coronaviruset (covid-19). Kommunens prioritet är att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fungerar även under extraordinära situationer.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen uppdaterades/granskades senast 18/10.

Många av kommunens verksamheter har öppna upp verksamheten igen men allt är inte som vanligt. Besök verksamhetens sida här på tidaholm.se, där det finns information om och hur verksamheten är påverkad. Inom vissa verksamheter är många restriktioner kvar.

Kom ihåg att rekommendationer om att hålla dig hemma om du känner av symtom gäller för alla.

Tidaholms kommun följer de nationella rekommendationerna. Vi uppmanar alla invånare i Tidaholm att hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och rekommendationerna som gäller för allmänheten. Samlad information från Sveriges myndigheter finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats..

För regional och lokal statistik kring smittspridning, vaccinering med mera hänvisar vi till statistik från Västra Götalandsregionen. Länk till annan webbplats.

Vaccination

Västra Götalandsregionen har en webbplats där alla vaccinatörer i regionen Länk till annan webbplats. listas.

I Sverige arbetar flera myndigheter med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär både planering inför vaccination, information till allmänheten och praktiskt arbete med vaccinationerna. Det är regionerna, som är ansvarig för sjukvården, som har det lokala ansvaret för vaccineringen. På Folkhälsomyndighetens webbplats och 1177 finns samlad information om vaccination mot covid-19.

Våld i nära relationer

Ingen ska behöva vara rädd i sitt hem eller för sina närstående. När vardagen inte är som vanligt och många känner sig oroliga är det fler som upplever otrygghet hemma. Det finns hjälp att få för dig som upplever oro, hot eller våld samt för dig som känner oro för någon annan.

Källkritik

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se