Kommunfullmäktige

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar i viktiga, principiella frågor för kommunen. De fastställer kommunens mål, beslutar om budget och tillsätter personer i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Här finns dokument från de senaste månaderna. Vill du ta del av äldre handlingar är du välkommen att kontakta kommunkansliet.

Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla som vill är välkomna för att lyssna.

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen den sista måndagen varje månad, med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena hålls vanligtvis i Bibliotekshuset.

Sammanträdesdatum 2024

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 24 juni
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Ledamöter

Ledmöter och ersättare är valda för mandatperioden 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026.

Samtliga politiker i kommunfullmäktige hittar du i vår tjänst Sök politiker Länk till annan webbplats.

Kontakt

Krister Rohman (KD)

Ordförande

Telefon: 0705-21 31 29

E-post: krister.p.rohman@tidaholm.se


Ingemar Johansson (L)

1:e vice ordförande

Telefon: 0732-22 04 50

E-post: ingemar.p.johansson@tidaholm.se


Erik Ezelius (S)

2:e vice ordförande

E-post: erik.p.ezelius@tidaholm.se

Kallelser och handlingar

Protokoll

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben och spelas in.

Under sommaren 2022 byter vi videoplattform det innebär att du under en period hittar inspelade sammanträden på två olika plattformar.

Motioner

Ledamöter i kommunfullmäktige kan lämna in förslag - dessa kallas motioner. En motion ska vara skriftlig, gälla ett avgränsat ämne och vara undertecknad av en eller flera ledamöter. Motioner kan lämnas till kommunkansliet eller under ett fullmäktigesammanträde.

Frågan som tas upp i motionen ska utredas av berörd nämnd och svar ska lämnas inom ett år.

Nedan finns motionerna från de senaste åren, vill du ta del av äldre motioner är du välkommen att kontakta kanslienheten.

Motioner

Valresultat och mandatfördelning

Placering vid sammanträden, majoriteten är placerade till vänster och övriga partier till höger.

Val till kommunfullmäktige sker genom allmänna val vart fjärde år. Valresultatet för olika år presenteras här:

Valresultat

Partier i kommunfullmäktige

2010

2014

2018

2022

Socialdemokraterna (S)

20

19

18

13

Nya Moderaterna (M)

8

6

7

6

Centerpartiet (C)

3

3

3

2

Liberalerna (L)

3

3

3

4

Kristdemokraterna (KD)

2

2

2

2

Miljöpartiet (MP)

2

2

1

1

Vänsterpartiet (V)

2

2

2

2

Sverigedemokraterna (SD)

1

4

5

5

Vi Tidaholm (VT)

-

-

-

6

Valteknisk samverkan

I Tidaholms kommun samverkar följande partier med varandra:

 • Moderaterna, Vi Tidaholm, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

Politiska partier, kontaktuppgifter

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 februari 2024