Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett oberoende och självständigt organ med uppdrag att granska verksamheten i kommunen och de kommunala bolagen.

Sammanträdesdatum 2021

 • 20 januari
 • 18 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 10 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 9 december

Ledamöter 2019-2022

Samtliga förtroendevalda revisorer hittar du i vår tjänst Sök politiker Länk till annan webbplats..

Projektplaner

Revisionsberättelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsberättelse 2020.pdf Pdf, 197 kB, öppnas i nytt fönster. 197 kB 2021-10-11 11.33
Revisionsberättelse 2019.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 1 - Granskning av årsredovningen 2019.pdf Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. 4.7 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 2 - Granskningförstudie systematisk arbetsmiljö 2019.pdf Pdf, 16.1 MB, öppnas i nytt fönster. 16.1 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 3 - Granskning av ekonomistyrning social- och omvårdnadsnämnden 2019.pdf Pdf, 11.3 MB, öppnas i nytt fönster. 11.3 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 9 - Revisorernas redogörelse för verksamhet 2019.pdf Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. 4.4 MB 2020-07-06 10.06
Revisionsberättelse 2018 .pdf Pdf, 24.8 MB, öppnas i nytt fönster. 24.8 MB 2019-08-19 11.21
Revisionsberättelse 2017.pdf Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster. 7.3 MB 2018-05-16 07.37
Revisionsberättelse 2016.pdf Pdf, 22.3 MB, öppnas i nytt fönster. 22.3 MB 2018-04-12 11.59
Revisorernas redogörelse för verksamheten 2016.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2015.pdf Pdf, 54.6 kB, öppnas i nytt fönster. 54.6 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2014.pdf Pdf, 858.2 kB, öppnas i nytt fönster. 858.2 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2013.pdf Pdf, 11.9 MB, öppnas i nytt fönster. 11.9 MB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2011.pdf Pdf, 73.2 kB, öppnas i nytt fönster. 73.2 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2010.pdf Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster. 75 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2009.pdf Pdf, 82.5 kB, öppnas i nytt fönster. 82.5 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2008.pdf Pdf, 77.6 kB, öppnas i nytt fönster. 77.6 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2007.pdf Pdf, 89.5 kB, öppnas i nytt fönster. 89.5 kB 2018-04-12 11.59

Revisionsplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2021-2022.pdf Pdf, 813.2 kB, öppnas i nytt fönster. 813.2 kB 2021-07-01 14.46
Revisionsplan 2019-2020.pdf Pdf, 856.8 kB, öppnas i nytt fönster. 856.8 kB 2019-08-19 11.19
Revisionsplan 2018.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2018-04-18 15.17
Revisionsplan 2017.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2018-04-12 12.04
Revisionsplan 2016.pdf Pdf, 85.4 kB, öppnas i nytt fönster. 85.4 kB 2018-04-12 12.04
Revisionsplan 2015.pdf Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster. 158.8 kB 2018-04-12 12.04

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsrapport Kvalitet i äldreomsorgen.pdf Pdf, 461.3 kB, öppnas i nytt fönster. 461.3 kB 2021-08-30 15.56
Granskning av ekonomistyrning i Barn- och utbildningsnämnden.pdf Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster. 12.6 MB 2021-05-07 14.43
Granskningsrapport - Kvalitetesarbete i äldreomsorgen - 2020-11-23.pdf Pdf, 428.7 kB, öppnas i nytt fönster. 428.7 kB 2021-02-02 13.50
Granskningsrapport - Delegatioshantering i Tidaholms kommun - 2020-09-14.pdf Pdf, 297.5 kB, öppnas i nytt fönster. 297.5 kB 2021-02-02 13.50
Granskningsrapport - Effekter sammanslagning samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-27.pdf Pdf, 526 kB, öppnas i nytt fönster. 526 kB 2021-02-02 13.50
Granskningsrapport - Ekonomistyrning inom Social- och omvårdnadsnämnden 2020-01-20.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2021-02-02 13.50
Granskningsrapport - Förstudie systematisk arbetsmiljö 2019-08-14.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. 3.2 MB 2021-02-02 13.49
Granskningsrapport - Delegationsordning i Tidaholms kommun.pdf Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster. 289.9 kB 2020-11-19 15.40
Översiktlig kartläggning av kommunens LSS-verksamhet.pdf Pdf, 247.3 kB, öppnas i nytt fönster. 247.3 kB 2018-04-12 12.10
Uppföljning Bisysslor.pdf Pdf, 500.6 kB, öppnas i nytt fönster. 500.6 kB 2018-04-12 12.10
Uppföljande granskning Miljö Tidfaholm 2016.pdf Pdf, 55.4 kB, öppnas i nytt fönster. 55.4 kB 2018-04-12 12.10
Tjänsteresa USA 2017.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2018-04-12 12.10
Slutlig Rapport sjukfrånvaro Tidaholms kommun.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. 4.6 MB 2018-04-12 12.10
Rapport Riktade statsbidrag.pdf Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. 6.7 MB 2018-04-12 12.10
Kommunstyrelsens övergripande ansvar för den interna kontrollen.pdf Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster. 143 kB 2018-04-12 12.10
Kommunstyrelsens protokollering.pdf Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster. 152 kB 2018-04-12 12.10
IT-säkerhet.pdf Pdf, 576.8 kB, öppnas i nytt fönster. 576.8 kB 2018-04-12 12.10
Granskningsrapport Mottagandet av ensamkommande barn.pdf Pdf, 133.7 kB, öppnas i nytt fönster. 133.7 kB 2018-04-12 12.10
Förstudie gator och vägar.pdf Pdf, 568.3 kB, öppnas i nytt fönster. 568.3 kB 2018-04-12 12.10
Föreningsbidrag.pdf Pdf, 557.4 kB, öppnas i nytt fönster. 557.4 kB 2018-04-12 12.10
Barn i behov av särskilt stöd.pdf Pdf, 275.3 kB, öppnas i nytt fönster. 275.3 kB 2018-04-12 12.10

Verksamhetsbesök

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 oktober 2021