Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett oberoende och självständigt organ med uppdrag att granska verksamheten i kommunen och de kommunala bolagen.

Sammanträdesdatum 2021

 • 20 januari
 • 18 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 10 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 9 december

Ledamöter 2019-2022

Samtliga förtroendevalda revisorer hittar du i vår tjänst Sök politiker Länk till annan webbplats..

Projektplaner

Revisionsberättelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsberättelse för år 2019.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 1 - Granskning av årsredovningen 2019.pdf Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. 4.7 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 2 - Granskningförstudie systematisk arbetsmiljö 2019.pdf Pdf, 16.1 MB, öppnas i nytt fönster. 16.1 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 3 - Granskning av ekonomistyrning social- och omvårdnadsnämnden 2019.pdf Pdf, 11.3 MB, öppnas i nytt fönster. 11.3 MB 2020-07-06 10.06
Bilaga 9 - Revisorernas redogörelse för verksamhet 2019.pdf Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. 4.4 MB 2020-07-06 10.06
Revisionsberättelse 2018 .pdf Pdf, 24.8 MB, öppnas i nytt fönster. 24.8 MB 2019-08-19 11.21
Revisionsberättelse 2017.pdf Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster. 7.3 MB 2018-05-16 07.37
Revisionsberättelse 2016.pdf Pdf, 22.3 MB, öppnas i nytt fönster. 22.3 MB 2018-04-12 11.59
Revisorernas redogörelse för verksamheten 2016.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2015.pdf Pdf, 54.6 kB, öppnas i nytt fönster. 54.6 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2014.pdf Pdf, 858.2 kB, öppnas i nytt fönster. 858.2 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2013.pdf Pdf, 11.9 MB, öppnas i nytt fönster. 11.9 MB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2011.pdf Pdf, 73.2 kB, öppnas i nytt fönster. 73.2 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2010.pdf Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster. 75 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2009.pdf Pdf, 82.5 kB, öppnas i nytt fönster. 82.5 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2008.pdf Pdf, 77.6 kB, öppnas i nytt fönster. 77.6 kB 2018-04-12 11.59
Revisionsberättelse 2007.pdf Pdf, 89.5 kB, öppnas i nytt fönster. 89.5 kB 2018-04-12 11.59

Revisionsplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2021-2022.pdf Pdf, 813.2 kB, öppnas i nytt fönster. 813.2 kB 2021-07-01 14.46
Revisionsplan 2019-2020.pdf Pdf, 856.8 kB, öppnas i nytt fönster. 856.8 kB 2019-08-19 11.19
Revisionsplan 2018.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2018-04-18 15.17
Revisionsplan 2017.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2018-04-12 12.04
Revisionsplan 2016.pdf Pdf, 85.4 kB, öppnas i nytt fönster. 85.4 kB 2018-04-12 12.04
Revisionsplan 2015.pdf Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster. 158.8 kB 2018-04-12 12.04

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsrapport Kvalitet i äldreomsorgen.pdf Pdf, 461.3 kB, öppnas i nytt fönster. 461.3 kB 2021-08-30 15.56
Granskning av ekonomistyrning i Barn- och utbildningsnämnden.pdf Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster. 12.6 MB 2021-05-07 14.43
Granskningsrapport - Kvalitetesarbete i äldreomsorgen - 2020-11-23.pdf Pdf, 428.7 kB, öppnas i nytt fönster. 428.7 kB 2021-02-02 13.50
Granskningsrapport - Delegatioshantering i Tidaholms kommun - 2020-09-14.pdf Pdf, 297.5 kB, öppnas i nytt fönster. 297.5 kB 2021-02-02 13.50
Granskningsrapport - Effekter sammanslagning samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-27.pdf Pdf, 526 kB, öppnas i nytt fönster. 526 kB 2021-02-02 13.50
Granskningsrapport - Ekonomistyrning inom Social- och omvårdnadsnämnden 2020-01-20.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2021-02-02 13.50
Granskningsrapport - Förstudie systematisk arbetsmiljö 2019-08-14.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. 3.2 MB 2021-02-02 13.49
Granskningsrapport - Delegationsordning i Tidaholms kommun.pdf Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster. 289.9 kB 2020-11-19 15.40
Översiktlig kartläggning av kommunens LSS-verksamhet.pdf Pdf, 247.3 kB, öppnas i nytt fönster. 247.3 kB 2018-04-12 12.10
Uppföljning Bisysslor.pdf Pdf, 500.6 kB, öppnas i nytt fönster. 500.6 kB 2018-04-12 12.10
Uppföljande granskning Miljö Tidfaholm 2016.pdf Pdf, 55.4 kB, öppnas i nytt fönster. 55.4 kB 2018-04-12 12.10
Tjänsteresa USA 2017.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2018-04-12 12.10
Slutlig Rapport sjukfrånvaro Tidaholms kommun.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. 4.6 MB 2018-04-12 12.10
Rapport Riktade statsbidrag.pdf Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. 6.7 MB 2018-04-12 12.10
Kommunstyrelsens övergripande ansvar för den interna kontrollen.pdf Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster. 143 kB 2018-04-12 12.10
Kommunstyrelsens protokollering.pdf Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster. 152 kB 2018-04-12 12.10
IT-säkerhet.pdf Pdf, 576.8 kB, öppnas i nytt fönster. 576.8 kB 2018-04-12 12.10
Granskningsrapport Mottagandet av ensamkommande barn.pdf Pdf, 133.7 kB, öppnas i nytt fönster. 133.7 kB 2018-04-12 12.10
Förstudie gator och vägar.pdf Pdf, 568.3 kB, öppnas i nytt fönster. 568.3 kB 2018-04-12 12.10
Föreningsbidrag.pdf Pdf, 557.4 kB, öppnas i nytt fönster. 557.4 kB 2018-04-12 12.10
Barn i behov av särskilt stöd.pdf Pdf, 275.3 kB, öppnas i nytt fönster. 275.3 kB 2018-04-12 12.10

Verksamhetsbesök

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 augusti 2021