Värmepumpar

En värmepump för att ta energi ur berg, jord, vatten eller luft är bra ur miljösynpunkt. Den bidrar till minskad energiförbrukning och ger en lägre uppvärmningskostnad.

Värmepumpar påverkar sin omgivning på olika sätt. Därför är det viktigt att hitta en bra placering för anläggningen.

Luftvärmepump

Ska du installera en luftvärmepump behöver du inte göra någon anmälan eller ansökan. Men tänk då på var du placerar anläggningen så att inte grannarna störs av buller från utomhusdelen.

Berg-, jord- eller vattenvärmepump

Du som ska installera en värmepump för att utvinna värme ur berg, jord, grund- eller ytvatten måste anmäla detta. En skriftlig anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas. Ligger fastigheten inom ett vattenskyddsområde räcker det inte med en anmälan utan du måste då ansöka om tillstånd för anläggningen.

Detta behövs i anmälan

  • anmälan på en blankett eller via en E-tjänst, som du finner längst ner på sidan
  • situationsplan (tomtkarta)

På situationsplanen ska man kunna se fastighetsgränser, byggnaderna på fastigheten och borrhålets eller, om det är ytjordvärme, köldbärarslangens placering. Om det finns vattentäkter och avloppsanläggningar i närheten ska även dessa ritas ut på situationsplanen.

Informera grannarna

Informera grannarna om dina planer i ett tidigt skede. Tänk på att det måste vara minst 20 meter mellan två borrhål för att ni inte ska stjäla värmen från varandra. Om du inte får plats med borrhålet så att det hamnar minst 10 meter från din tomtgräns måste din granne skriftligen intyga att denne inte har något emot att borrhålet placeras som det gör. Detta görs på en blankett eller via en E-tjänst som du finner längst ner på sidan.

Börja inte innan anmälan besvarats

Börja inte med installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan. Observera att vi inte tittar på var vatten-, avlopps-, el- eller telefonledningar finns på din tomt. Glöm därför inte att ta reda på var dessa finns, använd gärna ledningskollen Länk till annan webbplats., innan du påbörjar något arbete med grävning eller borrning.

Miljösanktionsavgift

Genomför du en installation av en anmälningspliktig värmepump utan att först ha gjort en anmälan kan du bli tvungen att betala en extra avgift, så kallad miljösanktionsavgift, på 1 000 kronor. Dessutom kan du bli tvungen att flytta eller ta bort anläggningen om det visar sig att du lagt den på en olämplig plats.

Kontakt

Jan A. Bjerenius

Miljöinspektör

Telefon: 0502‑60 60 13

E-post: jan.a.bjerenius@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024