Solenergi

Solceller omvandlar solljus till elektrisk energi, de har inga rörliga delar och använder inget bränsle. Detta gör att solcellerna är helt tysta och i princip underhållsfria. De har även lång livslängd eftersom inget i solcellen förbrukas.

Utvecklingen av solceller går väldigt fort och idag bedrivs forskning runt om i hela världen. Detta leder till att solceller hela tiden antar nya former och idag finns exempelvis solceller som ser ut som vanliga takpannor. Vanligast är dock fortfarande att traditionella solpaneler monteras ovanpå befintligt tak.

Det finns en hel del att tänka på när det gäller solceller. På denna sida har vi därför samlat länkar till mer information om hur man ska gå tillväga och vad man behöver tänka på vid en solcellsinstallation. Har du frågor kan du ta kontakt med kommunens energi och klimatrådgivare. För energirådgivning samarbetar vi med Skövde, Karlsborg, Tibro och Hjo och gemensamt anställd energirådgivare.

Lönsamhet

Eftersom solcellerna tillför elenergi minskar ditt behov av att köpa el. Du kan också få intäkter från den sålda överskottselen när solen skiner.

Hur lönsamt det är att installera solceller beror på kostnaden för anläggningen och på det framtida elpriset. Det beror också på hur mycket av elen du använder själv i huset, eftersom det kostar mer att köpa el än du får när du säljer el.

Skattereduktion för grön teknik

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent, om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare har kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik Länk till annan webbplats. är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Bygglov

Solceller kan installeras på tak, fasad eller mark. Du kan behöva ansöka om bygglov. Kontakta kommunens bygglovshandläggare i god tid för att få reda på vad som gäller.

Även i de fall där bygglov inte krävs, finns det krav i plan- och bygglagen på hur din installation får utformas. När man gör ändringar på ett hus ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Du kan läsa mer om varsamhets- och utformningskrav på Boverket sidor om installation av solceller. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Skövde kommun kontaktcenter

Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 0500-49 80 00

E-post:

Du når kommunens energirådgivare i första hand via e-tjänsten för energi- och klimatrådgivning. Länk till annan webbplats.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:31 maj 2024