Solenergi

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Ett självklart val som vinner i längden.

Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet, antingen som solvärme eller med hjälp av solceller.

Lönsamhet

Då en solenergianläggning har en försumbar driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energipriset av kapitalkostnaden. En låg ränta och en lång amorteringstid ger ofta bra lönsamhet. Till skillnad från andra energislag är solenergin helt gratis när anläggningen är betald.

Stöd till solcellsanläggningar

Boverket administrerar statliga stöd för installation av solcellsanläggningar.

Solcellstödet i sin nuvarande form kommer att tas bort den 7 juli 2020. Det kommer sannolikt att finnas solcellsstöd även i framtiden, men då är det först från 2021 och i en annan form. För de som redan har sökt solcellsstödet är slutdatumet för att ha installerat solceller flyttat till den 30 juni 2021.

Det nuvarande stödet utbetalas så länge avsatta medel finns kvar och täcker 20 procent av den totala kostnaden (installation och material), det går också att använda sig av ett rotavdrag som alternativ, men det ger schablonmässigt endast cirka 9 procent av kostnaden i stöd.

Exakt hur det nya stödet, som troligtvis träder i kraft 2021, kommer att se ut vet vi inte, men det har varit diskussioner om ett stöd som täcker 15 procent av kostnaden för installation av solceller.

Har du frågor eller funderingar, eller vill ha hjälp med att göra en snabb ansökan om stödet, kontakta då kommunens energirådgivare.

Kontakt

Thomas Bengtsson

Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 0705-31 03 24

E-post: energiradgivare@tidaholm.se

Besök bokas per telefon eller e-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 april 2023