Startbesked, tekniskt samråd och slutbesked

Om ditt projekt är av enklare karaktär får du startbesked i samband med att ditt bygglov beviljas. I övrigt utfärdas startbeskedet efter det tekniska samrådet. Observera att du aldrig ska börja med några åtgärder innan du fått startbesked.

Tekniskt samråd behövs om ditt byggprojekt inte bedöms som ett enkelt ärende. Då diskuteras de tekniska kraven. Byggherren och den kontrollansvarige ska närvara vid samrådet som samhällsbyggnadsnämnden kallar till. Även andra aktörer kan komma att kallas om det anses nödvändigt.

Innan du kan flytta in eller börja använda en byggnad måste du invänta ditt slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden. När vi fått in allt underlag så prövar vi snarast om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det finns skäl för oss att ingripa handlägger vi även detta snarast.

Du som är byggherre måste lämna in begäran om slutbesked till oss i god tid innan bygget eller åtgärden har färdigställts. I startbeskedet och bygglovet framgår det vilka handlingar du ska lämna in till oss inför beslut om slutbesked.

I din begäran om slutbesked ska du visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra kompletterande villkor, är uppfyllda. Den kontrollansvariges utlåtande ska skickas in inför slutbeskedet.

Vi utfärdar ett slutbesked när du visat att ovanstående krav är uppfyllda och vi inte har funnit något skäl att ingripa.

Ibland kallar vi även till ett slutsamråd där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för slutbesked.

Du kan läsa mer om startbesked, slutbesked och tekniskt samråd på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Martin Johansson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 82

E-post: martin.johansson2@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 september 2023