Namnsättning och adresser

Varje byggnad ska ha en adress som anger var huset är beläget. Adressen utgör grunden för postens verksamhet och för folkbokföringen. Dessutom är den till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

Adresser och namn på gator

Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden beslutar tillsammans om adresser och namn på gator, vägar och allmänna platser inom detaljplanelagt område.

Namnsättning på landsbygden

När det gäller fastighter på landsbygden sker namnsättningen i samråd med berörda fastighetsägare.

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla bostadslägenheter i Sverige ska ha ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet, kommunerna och fastighetsägarna har sammarbetat för att upprätta registret. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som håller registret aktuellt.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502‑60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024