Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget är till för att underlätta ditt dagliga liv och ge dig möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt.

Exempel på vad du kan få bidrag till:

 • att komma in i och ut ur bostaden
 • att förflytta dig inom bostaden
 • att laga mat
 • att sköta din hygien. 

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Bidrag kan lämnas till reparation av utrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Vid behov av reparation, kontakta alltid miljö- och byggkontoret.

Vem kan söka bidrag?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
 • Du som är förälder med vårdnad, eller delad vårdnad, om barn med funktionsnedsättning.
 • Du som har åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du äger eller hyr hyr din bostad eller har en bostadsrätt. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande.

Exempel på begränsningar i bidraget

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag att anpassa din bostad, däremot gäller följande:

 • När du byter bostad kan du bara få bidrag till en dyr anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.
 • Du kan inte få bidrag för att uppfylla de generella krav som gäller enligt svensk bygglagstiftning.
 • Du kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll.
 • Du kan inte få bidrag till inköp eller anpassning av lösöre.
 • Du kan inte få bidrag till anpassning av fritidshus.

Så här ansöker du

Lämna in en ansökan som innehåller följande:

 • ansökan på särskild blankett som du finner längst ner på sidan
 • fastighetsägarens skriftliga medgivande (i förekommande fall)
 • bilaga om arbete i egen regi/fullmakt (om sådan planeras)
 • intyg om funktionsnedsättning

Blanketter för ansökan finner du nederst på sidan. De finns också på samhällsbyggnadsförvaltningen och vi kan hjälpa till med att upprätta åtgärdsförslag samt att ta in offert och, om det behövs, få fastighetsägarens skriftliga medgivande.

Kontakt

Erika Vikström

Handläggare

Telefon: 0502‑60 60 75

E-post: erika.vikstrom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024