Våld i nära relation

Befinner du dig i en akut nödsituation så ring alltid 112 direkt.

Lever du i en osund relation eller utsätts du för våld?

Våld och övergrepp är aldrig tillåtet. Utsätts du för våld eller är orolig för någon annan kan du kontakta socialkontoret för att få hjälp och stöd.

Låt det inte gå för lång tid innan du kontaktar oss på socialkontoret - funderar du på att höra av dig så gör det!

Är du eller någon annan du känner utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld?

Då kan du kontakta Resurscentrum Heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Vi kan möta upp dig på en lämplig plats i Skaraborg.

Eller jobbar du i Skaraborg och möter någon som är utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld i ditt yrke? Har du ett sådant ärende som du behöver bolla med någon eller är osäker på om det är ett hedersärende? Är du i behov av hjälp med en riskbedömning eller behöver du hjälp att samverka? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg.

Fler kontakter för dig som utsätts för våld

Polisen

Telefon: 114 14

Ring alltid 112 vid nödsituation!

Kvinnohuset Tranan

Mån-fre kl. 8-18
Telefon: 0500-41 86 68

Kvinnojouren Tranan

Alla dagar kl. 18-23
Telefon: 0200-11 33 33

Utväg

Barnsamordnare 070-848 72 05
Kvinnor: 0706-17 23 25
Män: 076-764 69 35

Resurscentrum Heder Skaraborg

Telefon: 0 2 0 – 7 0 0 7 0 7
Mail: rch.skaraborg@skovde.se

Länkar

För dig som utövat våld

Funderar du på om ditt beteende är okej? Utsätter du någon i din närhet för fara och riskerar skada någon? Hör av dig till socialförvaltningen eller utväg Skaraborg för att få stöd. Du kan också hör av dig till Välj att sluta som är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp med att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Vad är våld?

Alla handlingar som skrämmer, kränker eller ger upphov till smärta eller skada är våld. Våld kan också vara att någon får dig att göra något mot din vilja, får dig att avstå något du vill eller att du inte får den omsorg du ska, exempelvis att du får gå hungrig. Våld kan med andra ord vara många olika saker.

Exempel på olika typer av våld

Våld och övergrepp är aldrig tillåtet. Om du utsätts för våld eller är olrolig för någon annan kan du kontakta socialförvaltningen för att få hjälp och stöd. Nedan finns exempel på olika typer av våld.

Fysiskt våld kan vara knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, hålla hårt, stryptag, hindra någon med sin kropp med mera. Våldet kan även bestå i att använda tillhyggen, knivar eller vapen. Allt fysiskt våld är att beteckna som olika grader av misshandel.

Psykiskt våld är när man kränker, förödmjukar, trycker ned, nonchalerar, hotar (direkt eller indirekt), agerar ut svartsjuka, utövar kontroll eller inte låter personen träffa vänner eller andra betydelsefulla personer.

Ekonomiskt våld är när man inte låter personen använda sina pengar som den vill, manipulerar eller lurar personen i ekonomiska frågor.

Sexuellt våld när man tvingar någon till sexuella handlingar som inte känns okej för denne.

Materiellt våld är att förstöra ägodelar (egna eller andras), slå sönder saker, smälla hårt i dörrar eller sparka i väggar för att avreagera sig.

Latent våld är mer en känsla och stämning där man beter sig hotfullt och får någon att känna sig skrämd och rädd. Hoten kan vara dolda, exempelvis genom blickar, kroppsspråk och gester. Det latenta våldet påminner om tidigare våld eller hotar om nytt våld.

Försummelse är en typ av våld som oftast riktas mot personer med sjukdom, funktionsnedsättning samt äldre och barn. Det kan vara medveten feldosering av medicin (för mycket eller för lite), bli lämnad ensam utan tillsyn, dålig hjälp med hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats.

Kontakt

Socialkontoret

Telefon: 0502-60 62 20

E-post: ifomyndighet@tidaholm.se

Postadress: Socialförvaltningen, Tidaholms kommun, 522 83 TIDAHOLM

Socialjouren

Telefon: 0500-49 74 21, 0500-49 74 22

Telefontider: mån-tor kl. 17-23, fre kl. 16-01, lör kl. 15-01, sön kl. 15-23

SOS-alarm

Övrig tid

Telefon: 112

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 juni 2024