Snöröjning pågår för fullt i kommunen

Traktor som röjer snö

Alla maskiner är ute och röjer snö just nu. När det gäller kommunens snöröjning prioriteras i första hand gång- och cykelbanor, större gator och genomfartsleder.

Förutsättningarna för snöröjningen och halkbekämpningen är olika vid varje tillfälle och därför finns det ingen exakt tid för när snöröjningen eller halkbekämpningen sker på en viss gata.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se