Anpassad grundskola, Forsenskolan åk 1-6

Anpassad grundskola vid Forsenskolan tar emot elever i årskurs 1-6.

Om den anpassade grundskolan vid Forsenskolan

På den anpassadeskolan arbetar en pedagog och en klassassistent. Vid behov kan eleverna också ha personliga assistenter. På Forsenskolan finns en anpassad grundskolsklass för åk 1-6, Asken.

I träningsskolan för åk 1-9 heter klassen Björken. Här är bemanningen högre. Varje elev har i regel en assistent och det finns en pedagog som arbetar i klassen.

Den anpassadegrunskolan har en fin samverkan med grundskolan Forsen och deltar i de temadagar, idrottsdagar och övriga aktiviteter som passar alla elever.

Kontaktuppgifter till särskolan vid Forsenskolan

Funktion

Kontaktuppgifter

Rektor: Frida Svahn

telefon: 0502‑60 61 21
e-post: frida.svahn@tidaholm.se

Skoladministratör: Maria Ljungström

telefon: 0502-60 61 30
e-post: maria.ljungstrom@tidaholm.se

Arbetsrum anpassad grundskola

telefon: 0502-60 61 27

Besök & leverans

Forsenskolan, Forsgatan 7, 522 32 Tidaholm

Post

Forsenskolan, 522 83 Tidaholm

Sjukanmälan

digitalt via Skola24 eller telefon:
0515-77 66 21


Läsårsdatum

Den anpassade grundskolan har terminstart, skolavslutning och lovdagar på samma dagar som Forsenskolan och övriga grundskolor i kommunen. Här kan du läsa mer om aktuella läsårsdatum.

Vklass och Skola24

Den anpassade grundskolan använder två lärplattformer, Vklass och Skola24, för att kommunicera och dela information med elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Som vårdnadshavare kan du bland annat kommunicera direkt med ditt barns lärare samt läsa de nyheter och dokument som skolan publicerar. Vänd dig till ditt barns klassföreståndare för mer information om inloggningsuppgifter till Vklass och Skola24.

Elevinflytande

På den anpassade grundskolan finns ett elevråd som består av två representanter från varje klass. Representanterna i varje klass tar med sig frågor från klassråden till elevrådet och redovisar sitt arbete i elevrådet på nästkommande klassråd. Två frågor som återkommer vid varje elevråd är hur eleverna mår i klasserna samt önskemål från elever.

Kontakt

Frida Svahn

Rektor

Telefon: 0502‑60 61 21

E-post: frida.svahn@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 februari 2024