Stadsparken stängs för renovering av lekplatsen

Exempelbild för mall

Del av Stadsparken stängs från vecka 13 och cirka sex veckor framåt. Anledningen av stängningen är en omfattande renovering av lekplatsen.

På lekplatsen kommer det bland annat finnas roliga klätter- och lekställningar. Nya lek- och gångplattor kommer läggas och en mindre grillplats finns med i planeringen.

Det ska bli riktigt roligt att rusta upp platsen. Det är en populär lekplats som nyttjas av många, säger Christoffer Axelsson, enhetschef för Gata/parkenheten.

Bild på en lekbrandbild på en lekplats
Bild på hur en del av den renoverade lekplatsen kommer se ut.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se