Vad tycker du om Tidaholm?

Exempelbild för mall

Nu har du möjligheten att påverka Tidaholms framtida utveckling och identitet. Delta i vår undersökning och bidra med värdefulla åsikter om Tidaholms platsvarumärke.

–Vi vill veta vad medborgarna tänker och tycker om Tidaholm för att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla vår kommun, säger Christine Alm, kommunikationsstrateg i Tidaholms kommun.

År 2019 tog Tidaholms kommun i samarbete med det lokala näringslivet, föreningar och privatpersoner fram ett platsvarumärke för Tidaholm. Platsvarumärket representerar de associationer, tankar och värden som människor förknippar med Tidaholm. Genom att invånare, näringsliv och offentliga aktörer gemensamt arbetar med enhetlig och långsiktig marknadsföring av platsen, skapas förutsättningar för tillväxt.

Nu har det gått några år sedan lanseringen och det är dags att utveckla platsvarumärket vidare. För att säkerställa dess relevans och aktualitet genomför därför Tidaholms kommun i samarbete med Placebrander just nu en enkätundersökning. Målet är att fördjupa engagemanget kring Tidaholms utveckling och stärka banden till platsvarumärket.

Tyck till om platsen Tidaholm

Alla som vill är välkomna att delta i undersökningen som du hittar via länken nedan. Sista dag att medverka är 17 mars 2024.

Enkäten är kort och tar bara någon minut att svara på. Svaren är helt anonyma. Och ju fler som svarar desto bättre underlag för det fortsatta arbetet.

–Det här är en möjlighet att gemensamt bestämma hur vi vill att Tidaholm ska uppfattas, både nu och i framtiden. Alla synpunkter är värdefulla. Vi hoppas därför att så många som möjligt vill delta och bidra till att göra Tidaholm till en ännu bättre plats att leva, bo och verka på, avslutar Christine Alm.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se