Förändrade taxor för hemtjänsten i Tidaholms kommun 2024

Exempelbild för mall

Från och med år 2024 genomför Social- och omvårdnadsnämnden i Tidaholms kommun viktiga förändringar i omvårdsavgiften för hemtjänsten.

Tidigare har hemtjänsttaxan varit indelad i tre nivåer beroende på antalet timmar tjänsten utnyttjas per vecka. Från och med nästa år kommer istället omvårdnadstaxan för hemtjänsten att vara densamma, 400 kronor per timme.
Maximalt belopp att betala är dock 2 575 kronor per månad. Observera att kostnaden för portionsmat vid matdistribution tillkommer.

Denna omstrukturering följer direktiven i Socialtjänstlagen (SoL), där det framgår att det finns ett högsta tillåtet belopp för vad kommunen får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet, och kommunal hälso- och sjukvård. För 2024 är detta belopp 2 575 kronor.

Förändringen sker i samband med en ökning av prisbasbeloppet, som är justerat från 52 500 kronor till 57 300 kronor – en uppgång på 9,14 %. Detta återspeglar en anpassning till den ekonomiska utvecklingen.

För mer information om de nya taxorna och hur de kan påverka dig, vänligen kontakta Social- och omvårdnadsnämnden i Tidaholms kommun.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se