Goda betyg för Tidaholm i SCB:s undersökning

Flygbild över Tidaholm

Medborgarna ger Tidaholms kommun gott betyg. Det visar resultatet av SCB:s medborgarundersökning.

I september genomförde SCB, i samarbete med Tidaholms kommun, en medborgarundersökning. 1198 slumpvis utvalda kommuninvånare fick då chansen att tycka till om vår kommun i områden som exempelvis skola och omsorg, boende, trygghet, kultur, kommunikation, klimat och miljö. Tidaholms kommun deltar vartannat år och årets undersökning besvarades av 408 kommuninvånare i åldern 18 år och uppåt.

Resultatet av flera frågor ligger i stort sett i linje med hur det såg ut vid föregående undersökning. Det tyder på att kommunen håller en fortsatt hög nivå och lever upp till sitt kommunala uppdrag på ett bra sätt.

— Det är glädjande att Tidaholmarna trivs och är positiva till kommunen, säger Magnus Sundén kommundirektör i Tidaholms kommun.

Undersökningen visar bland annat att:

  • 94 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 62 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
  • 84 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

Men det finns också områden som får låga betyg eller som har sjunkit i sin bedömning. Exempelvis upplever endast 20 procent av kommunens invånare att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

— Vårt fokus är att driva vår kommun framåt genom att förbättra de områden som kräver det. Vi kommer nu utvärdera resultatet och se vilka områden vi kan utveckla vidare, avslutar Magnus Sundén.

Resultatet av undersökningen

Resultatet av undersökningen för Tidaholms kommun och andra deltagande kommuner finns publicerad i sin helhet på Statistiska centralbyråns, SCB:s, webbplats vi länken nedan.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se