Anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik

Att tvingas inse att ens närstående använder droger, alkohol eller har ett spelberoende är fruktansvärt smärtsamt. I svåra livssituationer är det svårt att veta hur man ska bete sig, och det kan kännas att det blir fel hur man än gör.

I CRAFT får man får man som anhörig bland annat lära sig kommunikationsfärdigheter och hur man kan förstärka positiva beteenden hos den i beroende, samt få hjälp till att sätta gränser och ta hand om sitt eget välbefinnande som anhörig.

Ny gruppstart

Gruppen startar måndagen den 29 januari kl. 16 - 18 och därefter ses vi 10 tillfällen.

  • Plats: Konferenslokalen AME. Broholmsgatan 5. Tidaholm.

Kontakt

Therese Holmén

Familjebehandlare

Telefon: 0502-60 63 61

E-post: therese.holmen@tidaholm.se

Rikard Bromander

Familjebehandlare

Telefon: 0502-60 64 59

E-post: rikard.bromander@tidaholm.se