Lokala bestämmelser - Avfyrande av fyrverkerier

Fyverkerier

Tillstånd från polismyndigheten krävs för avfyrande av fyrverkerier och pyrotekniska varor på offentlig plats inom detaljplanelagt område i Tidaholms centralort.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se