Forskningsprojekt om aktiva transporter i landsbygdskommuner

Vi är intresserade av att veta mer om hur du reser och dina aktiva transporter som när du går, tar cykeln, springer eller förflyttar dig i rullstol till jobb, skola och aktiviteter. Tidaholms kommun deltar under 2023 i ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas.

En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Regioner och kommuner arbetar för att befolkningen ska kunna använda aktiva transporter såsom att cykla eller gå för att transportera sig.

Målet med projektet är inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys för att öka kunskapen om vad som kan uppmuntra till aktivt resande och rörlighet. Resultatet ska bli ett strategiskt policydokument om aktiv transport i landsbygdskommuner, vilket förväntas kunna presenteras under hösten 2024.

Samtliga kommuner i Skaraborg har erbjudits att delta i forskningsprojektet via enkäter till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Kommuner som bedöms ha ett väl utbyggt cykel- och gångvägnät enligt Trafikverkets cykelvägskartor erbjuds även ett fördjupat deltagande genom kommuninvånares medverkan i fokusgrupp- och/ eller enskilda intervjuer. En pilotstudie har genomförts innan start av forskningsprojektet.

Här svarar du på enkäten

Enkäten tar cirka 10 minuter och dina svar är anonyma.

Genom att delta i forskningsprojektet bidrar du till att öka kunskapen om aktiv transport i landsbygdskommuner.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se