Kultur-, fritids- och föreningsledarstipendiater 2023

Lisa Alrik, Bibbi Öhgren och Arne Lundgren

Lisa Alrik, Bibbi Öhgren (representerar Bengt- Åke Öhgren) och Arne Lundgren (Tidaholms GIF)

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om utdelning av stipendier. Stipendierna delas ut vartannat år till person, personer eller organisation som gagnat eller på annat sätt gjort sig förtjänt av kultur-, fritids- eller föreningsledarstipendium.

Årets stipendiater är Lisa Alrik (fritidsstipendium), Bengt-Åke Öhgren (kulturstipendium), och Giffcupsorganisationen (föreningsledarstipendium).

Utdelning av stipendierna sker vid Guldkväll för ideella i Bibliotekshusets stora sal 16 november. Stipendierna uppgår till 10 000 kr vardera.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0502-60 62 10

E-post: kultur.fritid@tidaholm.se