Föreläsning med Anders Hansen - Rörelse som superkraft

Bilden visar föreläsaren Anders Hansen och Jonna Nyberg som håller i medborgardialogen i Rörelse som superkraft

Skaraborgs framtid är en angelägenhet för oss alla. Vår hälsa och vårt välmående är en avgörande faktor för att utveckla och skapa tillväxt i Skaraborg. Fysisk aktivitet har visat sig vara en verklig superkraft som inte enbart stärker vår fysiska hälsa, utan också vårt mentala välmående. En hälsosam och aktiv livsstil är en investering som kan ha långsiktiga positiva effekter på vår hälsa och livskvalitet. Samtidigt är det en verklighet att vi som samhälle blir allt mer stillasittande.

Med detta som bakgrund vill Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund nu bjuda in dig till en föreläsning med Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark, om rörelse som superkraft. Efter föreläsningen leder Jonna Nyberg från Retorikverkstaden en medborgardialog där vi pratar om utmaningar och möjligheter kopplat till fysisk aktivitet bland våra invånare. Vi har alla en viktig roll i arbetet med att skapa ett mer rörelserikt Skaraborg, därför bjuder vi också in representanter från kommunerna så som skola, samhällsbyggnad, närings- och föreningsliv samt fastighetsägare till föreläsningen och medborgardialogen.

Anmälan öppnar 20 oktober och är ett konstnadsfritt evenemanget men med begränsat antal platser.

Anmälan

  • 13 november klockan 18 på Jubileumsteatern i Mariestad
  • 14 november klockan 18 i aulan på Skara Stadshus
  • 14 november klockan 18, digitalt via länk

Kontakt

Folkhälsostrateg

Malin Gustafsson

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se