Kommunstyrelsen föreslår majoritetens budget

I veckan fattade kommunstyrelsen beslut om att föreslå majoritetens budget för 2024 och plan för 2025-2026. Beslutet signalerar inriktningen för Tidaholms kommun och dess framtida finansiella planer. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut i slutet av oktober.

Under kommunstyrelsens möte den 11 oktober stod budget och ekonomisk plan för dom kommande åren i centrum. Kommunen står inför utmaningar som höjda pensionskostnader, ökad inflation och ett omfattande underskott inom social- och omvårdnadsnämnden. Faktorerna påverkar budgetramarna och medför att kommunen möter en krävande ekonomisk situation när den nya budgetperioden tar sin början.

— Vi behöver hantera dom ekonomiska utmaningar vi står inför men vill samtidigt prioritera att hålla igång verksamheterna utifrån att kostnadsökningen är tillfällig. Vi har därför lagt en budget utan överskott 2024 med full kompensation till nämnderna för dom ökade pensionskostnaderna. För social och omvårdnadsnämnden innebär det ett ökat ramanslag med 43 miljoner och barn och utbildningsnämnden 19 miljoner, säger Runo Johansson (L), ordförande i kommunstyrelsen.

Satsningar och utredningar

Trots dom ekonomiska utmaningarna finns det också med en del satsningar inom exempelvis områden som skola, kultur, fritid och stadsutveckling i nästa års budget.

— Även om vi ser stora utmaningar ekonomiskt, så har vi en framtidstro och vill fortsätta utveckla kommunen, säger Runo Johansson.

Om budgeten godkänns kommer det att möjliggöra renovering av Fröjereds skola, nybyggnad av en förskola i Madängsholm, anläggning av gång- och cykelvägar till Tidaholmsanstalten samt höj- och sänkbar bassängbotten i en av badhusets pooler.

Satsningar på framtidens äldreomsorg ingår dock inte i budgeten för nästa år, då kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut om vilket byggscenario som ska väljas. Förväntad tidpunkt för beslut i frågan är tidigast våren 2024.

Utöver de planerade satsningarna innehåller majoritetens förslag även några utredningsuppdrag. Bland annat föreslås en policy för konkurrensutsättning, för att möjliggöra så att privata företag kan konkurrera om kontrakt för kommunal verksamhet. Majoriteten föreslår också att utreda var centralförrådet ska lokaliseras och en upphandling av processledning för att öka effektiviteten i kommunens verksamheter.

Beslut i fullmäktige

Den 11 oktober beslutade kommunstyrelsen om att föreslå majoritetens budgetförslag. Oppositionen yrkade på avslag och kommer att presentera ett eget förslag under kommunfullmäktiges möte den 30 oktober. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige under samma möte.

På gång i politiken

Hör mer om vad som är på gång i politiken i klippet nedan. Runo Johansson berättar mer om vad som togs upp under det senaste kommunstyrelsemötet.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se