Beredskapsveckan 2023

Vecka 39 är det beredskapsveckan, en nationell kampanj för att stärka Sveriges och din egen beredskap för kriser. Årets tema är "Öva".

Vad gör du om du drabbas av ett längre strömavbrott? Hur klarar du dig om värmen i din bostad försvinner och vattnet i kranen inte längre rinner? Den 25 september till 1 oktober pågår beredskapsveckan med syftet att öka medvetenheten om och förberedelserna för olika typer av nödsituationer och kriser. Men även att ge ut kunskap om hur du stärker din egen beredskap.

Övning förbereder dig

Många fler hushåll i Sverige behöver stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Det är viktigt att veta hur du ska agera i en kris. Med rätt förberedelser klarar du en besvärlig situation bättre. Ett sätt att förbereda sig är genom att öva, som också är årets tema för beredskapsveckan.

I sju dagar förväntas du klara dig utan samhällets hjälp vid till exempel ett strömavbrott. Vad innebär det egentligen? I MSB:s webbaserade utmaning ”Sju dagar” får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. Sju dagar - Klarar du krisen? (msb.se)

Bakom beredskapsveckan står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vars uppdrag är att stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se