Anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik

Att tvingas inse att ens närstående använder droger, alkohol eller har ett spelberoende är fruktansvärt smärtsamt. I svåra livssituationer är det svårt att veta hur man ska bete sig, och det kan kännas att det blir fel hur man än gör.

I CRAFT får man får man som anhörig bland annat lära sig kommunikationsfärdigheter och hur man kan förstärka positiva beteenden hos den i beroende, samt få hjälp till att sätta gränser och ta hand om sitt eget välbefinnande som anhörig.

Ny gruppstart

Gruppen startar måndagen den 2 oktober kl. 17-19 och därefter ses vi under 10 veckor.

  • Plats: Rådgivningscentrummet på Trinnöjegatan 3 B, Falköping
  • Sista anmälan senast den 20 september. Se kontaktuppgifter nedan.

Anhöriggruppen är en samverkan mellan Falköping och Tidaholms kommun så man är välkommen att anmäla sig oavsett vilken kommun man tillhör.

Logotyp för Tidaholm och Falköping

Kontakt

Malin Dittmer

Anhörigsamordnare

Telefon: 0727-02 96 28

Camilla Svensson

Familjebehandlare

Telefon: 0722-43 83 88