Ökad vuxennärvaro på stan - medel beviljade från BRÅ

Tidaholms kommun tar nästa steg i arbetet med att skapa en tryggare och bättre miljö för unga. Genom beviljade medel från BRÅ ska vuxennärvaron öka på kvällar och helger.

– Det är ett glädjande besked utifrån de behov som finns, säger Malin Gustafsson Folkhälsostrateg i Tidaholms kommun.

I dialog med ungdomar har det framkommit att vuxennärvaro är avgörande för att skapa en tryggare miljö. För att möta detta behov ansökte Tidaholms kommun under våren om 400 000 kronor i medel från Brottsförebyggandet rådet. Ansökan har blivit beviljad vilket gör att kommunen kommer att kunna anställa två ungdomsassistenter.

Ungdomsassistenterna kommer att spela en central roll genom ökad vuxennärvaron vid specifika tider och platser i staden. Deras ansvarsområden kommer inkludera nattvandring, närvaro i skolor och ungdomsverksamheter samt organisering av aktiviteter för unga, såsom grillkvällar och liknande evenemang. Deras arbete kommer också att omfatta rapportering till BRÅ:s styrgrupp och beredningsgrupp samt samverkan med lokal arbetsgrupp för trygghet, näringsliv och föreningsliv.

– Detta initiativ är ett viktigt steg framåt för Tidaholms kommun i arbetet med att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö för våra ungdomar, avslutar Malin Gustafsson.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se