Våga prata om alkohol och andra droger med din tonåring

Alkohol och andra droger kan ge negativa konsekvenser på flera olika sätt, inte minst för unga. Som vuxen är det därför viktigt att sätta tydliga gränser.

För att stötta föräldrar och andra vuxna i den gränsdragningen har Sveriges 21 länsstyrelser tagit fram kommunikationsmaterialet ”Full koll” som ger relevant information om ungdomar, alkohol och andra droger.

Undersökningar visar att föräldrar och andra vuxnas tydliga gränser när det gäller alkohol och andra droger bidrar till minskad konsumtion bland ungdomar. Den nylanserade webbplatsen fullkoll.nu Länk till annan webbplats. hjälper och peppar vuxna att sätta tydliga gränser genom att bidra med konkreta tips och att ge fakta om olika preparat.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se