Tidaholms kommun byter ekonomisystem och ansluter till Kivra

1 oktober byter kommunen faktureringssystem. Du som redan är ansluten till Kivra kommer framöver automatiskt att få dina fakturor digitalt till din Kivrabrevlåda, om du inte redan anmält att du vill ha fakturorna digitalt till din internetbank.

Om du är ansluten till Kivra kommer du att få fakturor från Tidaholms kommun till din Kivra-brevlåda från och med den 1 oktober 2023.

Om du vill få pappersfakturor efter den 1 oktober behöver du ange i Kivra att du inte vill få elektroniska fakturor från Tidaholms Kommun.

Avaktivera Tidaholms kommun i Kivra Länk till annan webbplats.

Om du inte är ansluten till Kivra sen innan kommer fakturan som vanligt.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se