Är du utvald? Tidaholms kommun är med i SCB:s medborgarundersökning

Man tittar mot kameran

I undersökningen får kommunens medborgare slumpvis tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Genom att svara på enkäten är du med och påverkar kommunens arbete.

Enkätens frågor ställdes till kommuninvånarna första gången hösten 2021. Samma frågor ställs på nytt nu under hösten 2023. Det betyder att kommunen kommer att kunna jämföra utvecklingen sedan dess, och se vad som enligt Tidaholmarna, blivit bättre eller sämre.

Enkätresultatet används för att följa upp fullmäktiges strategiska mål, men de är framför allt ett budskap till kommunen om vad som behöver förbättras för att stärka invånarnas trivsel, trygghet och nöjdhet med kommunens service och verksamheter. Att delta i enkäten är en fin möjlighet att vara med och göra sin röst hörd, säger Lena Kulin, kommunens kvalitets- och verksamhetsutvecklare.

Om undersökningen

Det är din uppfattning som vi vill få reda på. Om du inte har någon direkt erfarenhet av vissa frågor räcker det med din uppfattning utifrån vad du kanske hört eller läst.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Resultaten presenteras i december 2023.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se