Med anledning av den förhöjda terrorhotnivån

Den 17 augusti höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån från ett förhöjt hot till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Tidaholms kommun följer händelseutvecklingen i samverkan med andra aktörer så som polis och Länstyrelse.

Mer information

Här hittar du bekräftad och källsäker information från myndigheter.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se