Coronavirus: Information från äldreboenden och aktiviteter för seniorer

Information om covid-19: Äldreboenden och aktiviteter för seniorer

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar äldreboenden och aktiviteter för seniorer i Tidaholms kommun.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen uppdaterades/granskades senast 28/6.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd. Det är mycket viktigt för oss att alla som kommer i kontakt med våra äldre säkerställer att smittan inte sprids. Tack för att du tar ditt ansvar!

Särskilda boenden

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och har ett nära samarbete med sjukvården. Vi gör allt vi kan för att skydda våra äldre från att smittas - tack för att du stöttar oss i det arbetet.

Regionen har meddelat att man på grund av den fortsatt höga samhälsspridningen avvaktar med att lätta på reglerna som gäller för särskilda boenden, trots att nästan alla boende och personal är fullt vaccinerade. Vi räknar med att få nya rekommendationer från regionen när smittspridningen i samhället minskat. (Den 28/6 har Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer men regionen har inte anpassat dem till lokala förhållanden, vi inväntar nu detta.)

Kontakt och besök

På grund av den stora samhällsspridningen av covid-19 vädjar vi till alla att vara restriktiva med besök på våra boenden. En kan smittas av covid-19 även om en är vaccinerad. Vill du besöka ett äldreboende ska våra lokala rutiner för besök följas, läs mer i nyheten Äldreboenden: Besök och promenader.

Kontakt via telefon

Välkommen att höra av dig till boendet din anhörig finns på för att ha kontakt via telefon. Vi kan i vissa fall även lösa videosamtal.

Brev och foton uppskattas

Det finns många sätt att hålla kontakten. Brev och foton som går att läsa/titta på många gånger är uppskattat av många.

Samlingslokaler

De samlingslokaler som finns inne på boenden är stängda.

Växelvården

Växelvården tar emot brukare i begränsad omfattning.

Midgårds matservering stängd

Matserveringen på Midgårds äldreboende håller stängt tills vidare.

Hemvården

De som har stöd av hemvården får samma stöd som vanligt.

Aktiviteter för seniorer

De flesta av kommunens ordinarie aktiviteter för seniorer är pausade men vi planerar för att kunna återuppta dem när restriktionerna lättar. Under sommaren kommer vi att fortsätta hålla ett begränsat antal träffar utomhus.

Tips på aktiviteter du kan göra på egen hand

Vill du ha tips på saker du kan göra nu när vardagen inte är som vanligt har vi samlat några till dig.

Seniorportalen finns för dig som vill hitta bilder, filmer, korsord, quiz och mycket mera på nätet.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se