Coronavirus: Information från äldreboenden och aktiviteter för seniorer

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar äldreboenden och aktiviteter för seniorer i Tidaholms kommun.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen uppdaterades/granskades senast 24/9.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd. Det är mycket viktigt för oss att alla som kommer i kontakt med våra äldre säkerställer att smittan inte sprids. Tack för att du tar ditt ansvar!

Särskilda boenden

Alla särskilda boenden arbetar fokuserat med att förhindra att smitta kommer in och sprids på kommunens boenden. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och har ett nära samarbete med sjukvården.

Vi gör allt vi kan för att skydda våra äldre från att smittas - tack för att du stöttar oss i det arbetet.

Kontakt med anhöriga

Från och med den 1 april har regeringen beslutat om ett besöksförbud på alla landets äldreboenden. I Tidaholm har vi avrått från alla icke nödvändiga besök sedan den 10 mars. Den 15 september meddelade regeringen att det nationella besöksförbudet upphör att gälla den 1 oktober. Vi kommer nu att se över de rekommendationer och regler som gäller efter det datumet och kommer att meddela vad som gäller för besök framåt inom kort.

Tills vidare gäller fortsatt besöksförbudet som, förutom vanliga besök, innefattar att det inte heller är tillåtet ex. att prata genom öppna fönster/dörrar eller att gå in på boendets utomhusområden. Boende på olika avdelningar ska inte heller besöka varandra.

Undantag från förbudet kan göras vid särskilda omständigheter och först efter kontakt med ansvarig sjuksköterska. Det görs också undantag för bokade besök utomhus.

Kontakt via telefon

Välkommen att höra av dig till boendet din anhörig finns på för att ha kontakt via telefon. Vi kan i vissa fall även lösa videosamtal.

Undantag från besöksförbudet: Bokade besök utomhus

Undantag från besöksförbudet kan göras utomhus under kontrollerade former om det finns särskilda omständigheter som motiverar att undantag görs. Besök ska alltid bokas i förväg. Mer om hur ett besök går till och om hur du kan boka finns i särskild text, länk finns nedan. Folkhälsomyndigheten har aviserat att de ser över rekommendationerna just nu, när myndigheten kommer med nya rekommendationer kommer vi att ta ställning till dessa.

Brev och foton uppskattas

Det finns många sätt att hålla kontakten. Brev och foton som går att läsa/titta på många gånger är uppskattat av många äldre.

Samlingslokaler

De samlingslokaler som finns inne på boenden är stängda.

Växelvården

Växelvården tar just nu inte emot brukare, dessa vistas istället i hemmet.

Midgårds matservering stängd

Matserveringen på Midgårds äldreboende håller stängt tills vidare.

Hemvården

De som har stöd av hemvården får samma stöd som vanligt.

Aktiviteter för seniorer

Alla kommunens aktiviteter för seniorer är tills vidare inställda. Vill du ha tips på saker du kan göra nu när vardagen inte är som vanligt har vi samlat några till dig.

Rekommendationer för alla över 70 år

Alla personer över 70 år uppmanas att begränsa sina nära kontakter.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se