Skolskjuts 3 april - risk för inställda turer

UPDATERAD 2024-04-03 klockan 12.05. Inställda skolbussturer under eftermiddagen, onsdagen den 3 april.

Västtrafik

Inställda eftermiddagsturer 3 april: 303, 321, 322, 323, 325, 326, 405

Linje 302 ser ut att trafikera, förmodligen med förseningar.

Hällestá Buss

Samtliga hemturer idag 3 april är inställda.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se