VA ledningsarbete Åvägen och Vråbolsgatan

Senast uppdaterad 2024-05-07. Under vecka 12-22 kommer VA-enheten att byta vattenserviser och förnya VA-ledningar på Åvägen och del av Vråbolsgatan. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 22, istället för vecka 16 som inledningvis aviserades till berörda fastighetsägare.

Därefter tar elbolaget över arbetsområdet för att samtidigt utföra arbeten i elnätet. Samgrävning sker på gemensamma sträckor. Återställning av gatumark sker när båda arbeten har avslutats.

Fordonstrafik kommer ha begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet under hela perioden. Var uppmärksam och respektera avstängningar och omledning av trafik.

Direkt berörda fastighetsägare aviseras från VA-enheten via brevlådan. Korta och tillfälliga avstängningar kommer vara nödvändiga under perioden i samband med omkoppling av vattenserviser och VA-ledningar.

Arbete pågår vardagar mellan kl 07-16.

Det är inte möjligt för oss att i förväg lämna mer detaljerad information om mellan vilka tider avstängning sker. Vår målsättning är att fastigheternas vattentillgång ska påverkas under en så kort tid som möjligt.

Vad behöver du göra?

  • Tappa upp vatten för ditt dagsbehov i förväg.
  • Avstå från att köra hushållsmaskiner som kräver vattentillförsel under arbetstid.
  • När vattnet är tillbaka, öppnas kranar försiktigt då det kan förekomma luft i ledningarna.
  • Spola ur ledningarna om vattnet är missfärgat. Det kan förekomma på grund av tryckförändringar i ledningsnätet under arbetet. Det är inte farligt men kan se tråkigt ut. Missfärgningar kan fortsätta att förekomma under något dygn framåt.
  • Sophämtning. Ställ ut ditt kärl så vi kan tömma det. Ordinarie tömningsdag är tisdagar udda veckor. Om din normala hämtplats just då råkar vara innanför avstängt arbetsområde behöver du ställa kärlet utanför avstängningen. Knyt fast ett band i handtaget eller sätt en tejpmarkering på behållaren så du vet vilket som är ditt, om flera kärl står tillsammans.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid är beräknat.

För mer information om arbetet med elnätet hänvisar vi till driftinformation på Tidaholms Energi´s webbsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se