VA förnyar ledningar

Mellan 26 februari - 8 mars arbetar AARSLEFF Rörteknik AB på vårt uppdrag med relining av avloppsledningar (spill- och dagvatten).

Arbetet omfattar ledningar på delar av Västra Drottningvägen, Näbbåsvägen, Sågverksgatan, Ramstorpsvägen, Bruksgatan, Von Essens Plats, Skolgatan, Norra Kungsvägen, Murraygatan och en del av Kungslena.

Framkomligheten är begränsad för fordonstrafik vid arbetsområdena. Var uppmärksam och följ skyltar.

Entreprenören använder en egen SMS-tjänst för att göra utskick till boende i området med information om det arbete som utförs och bolagets kontaktuppgifter.

Entreprenören rengör och renoverar sträckor av det allmänna ledningsnätet. Arbetet kan komma att utföras under en stor del av dygnet. Entreprenören behöver inte tillträde till enskilda fastigheter.

En viss lukt av plast kan förekomma och lukten kan komma in i fastigheter via till exempel ventilationen. Det kan lukta illa men är inte farligt.

Om din fastighet har en VA-servis i direkt anslutning till den del av huvudledningen som renoveras, har du fått information i SMS-tjänsten om att i möjligaste mån begränsa fastighetens utsläpp under en angiven tid. Tack för att du då avvaktar med att göra saker som du inte måste göra.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid än beräknat.

Vad är relining?

Relining är en schaktfri ledningsförnyelse där man tillverkar en ny ledning i den befintliga genom en flexibel infodring, vardagligt även kallad strumpa. Det är en välbeprövad metod som är både tids- och kostnadseffektiv med låg störning för omgivningen.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se