För dig som elev

Elever som står vid sina skåp med skolböcker

Elevresor

Behöver du åka buss för att ta dig till Rudbecksgymnasiet? Då är du främst hänvisad till kollektivtrafiken. I mån av plats finns det också möjlighet för dig att åka med grundskolans skolskjutsar.

Busskort

Har du mer än fyra kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan uppfyller du kravet för att få ett busskort av skolan. Har du mer än fyra kilometer mellan din folkbokföringsadress och din närmaste hållplats kan du ha rätt till så kallad självskjutsbidrag. Ingen hänsyn tas till växelvisboende. För busskort och mer information kontakta utbildningssamordnare Anette Söderberg.

Har du svårt att ta dig hem tisdagar och torsdagar?

De elever som går långdagar tisdag och torsdag och inte kommer hem dessa dagar med sina ordinarie busslinjer 321-322, har möjlighet att använda "anropsstyrd linjetrafik". Det innebär att elever då kan åka hem med taxi eller minibuss - trafiken avgår från busstationen kl. 16.40. Om du vill utnyttja denna möjlighet uppmanas du kontakta utbildningssamordnare Anette Söderberg.

Busskort-skolkort hösten 2024 åk 1-2-3

Elever som börjar årskurs 1 ska i första hand åka på sina gamla skolkort från åk 9. Dessa kort kommer att gälla fram till 15 sep. Resande elever som bor i annan kommun får första skoldagen ett skolstartskort som gäller till 15 sep. Eleverna fyller första skolveckan i en ansökan för skolkort och nya skolkort som gäller för hela läsåret kommer beställas och delas ut till resande elever i god tid innan 15 sep.

Har ni tappat bort ert gamla busskort eller inte fått något hemskickat kort går ni till expeditionen på skolan första skoldagen för att få ett tillfälligt skolstartskort.

Sjukanmälan

Är du sjuk måste du alltid meddela skolan att du inte kommer. Vårdnadshavare sjukanmäler omyndiga elever. Myndiga elever kan sjukanmäla sig själva.

Sjukanmälan sker inte längre via skolan lärplattform. Sedan höstterminen 2022 sker denna istället via telefonsamtal till elevens mentorers arbetsrum. Elever och vårdnadshavare har vid skolstart informerats om vilka telefonnummer som är aktuella. Dessa telefonnummer finns också angivna här på skolans hemsida.

Inackorderingstillägg

Du som bor i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda kommer nu kunna söka inackordering via denna digitala blankett.

När du har fyllt i blanketten kommer informationen skickas via webben till din hemkommun som sedan återkopplar till dig ang. beslut.

Kontakt

Karin Larsson

Skoladministratör

Telefon: 0502-60 61 48

E-post: karin.larsson@tidaholm.se

Anette Söderberg

Utbildningssamordnare

Telefon: 0502-60 61 51

E-post: anette.soderberg@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 maj 2024