Förbättrat företagsklimat i Tidaholm enligt Svenskt näringslivs ranking

Tidaholms kommun fortsätter att klättra på Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Kommunen förbättrar sig med två placeringar och går från plats 148 till 146.

— Det är ett glädjande besked att vi stiger i rankingen. Vi i den politiska majoriteten prioriterar företagsklimatet väldigt högt. Det är ett av våra tre verksamhetsmål för mandatperioden att förbättra detta. Vi tar till oss resultatet och jobbar vidare på att bli ännu bättre. Ett starkt näringsliv är avgörande för Tidaholms framtid, säger Runo Johansson (L), kommunstyrelsens ordförande.

Den 20 september presenterade Svenskt näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen baseras på företagens egna upplevelser och betyg på olika aspekter av företagsklimatet i kommunen. Över 30 000 företag deltog i årets enkätundersökning, och resultatet ger insikter som gör det möjligt att jämföra kommuner runt om i landet.

Av de 89 tidaholmsföretag som deltog i undersökningen tyckte 47,2 procent att företagsklimatet här i kommunen är bra. Högre betyg än i fjol ger företagarna tillgången till kompetens, dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare samt kommunens informationsnivå gentemot företagen.

— Det är fantastiskt roligt att vi fortsätter den positiva trenden. Det är ett kvitto på att vi har förbättrat både dialogen och kommunikationen med näringslivet, men också att vi tillsammans möts upp bra, säger Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg

Sämre betyg får däremot kommunen bland annat i frågor som berör "vägnät-, tåg- och flygförbindelser," "kommunens upphandling och "påverkan av brottslighet och trygghet.

— Vi är medvetna om att det finns faktorer som vi behöver utveckla för att bli en än mer företagsvänlig kommun. I Tidaholm finns en god vilja och ett gott samarbete med fokus på att lösa utmaningarna tillsammans. Jag ser därför med tillförsikt på att vi ska lyckas stärka företagsklimatet och locka fler företag och investeringar till vår kommun, avslutar Linnea Bengtsson.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se