Nätverka

Många personer äter frukost vid långbord och lyssnar på en föreläsare

För dig som företagare finns flera olika nätverk att delta i och det finns olika typer av stöd att få. Längst ner hittar du användbara länkar där du kan få tips av olika slag. Du är självklart alltid välkommen att kontakta Näringslivsenheten om du funderar över något.

Vill du få inbjudningar, Nyhetsbrev och annan information från oss på Näringslivsenheten? Hör av dig till Caroline Lindell.

Företagarfrukostar

Näringslivsenheten i Tidaholms kommun anordnar regelbundet företagarfrukostar dit alla ni företagare är välkomna! Här träffas företagare, politiker och tjänstepersoner. Vi nätverkar, inspireras och lyfter aktuella frågor. Frukostarna är mellan kl. 07.30-09.00 om inget annat anges i inbjudan. Under coronapandemin hålls frukostarna digitalt och är mellan 07.30-08.15. Vill du få inbjudan till frukostarna? Kontakta Caroline Lindell. Kommande digitala företagarfrukostar är:

 • 4 februari på Soloplex AB
 • 4 mars på Direkten Isabelles spelbutik
 • 8 april på Franzèns Champinjoner
 • 6 maj på GIAutomation AB (General Industry Automation Sweden AB)
 • 10 juni på Tida Reklam

Kontakt

Caroline Lindell

Administratör

Telefon: 0502- 60 63 90

E-post: caroline.lindell@tidaholm.se

Företagsbesök

VIll du ha ett besök av oss på Näringslivsenheten? Tveka inte att höra av dig! Vi gör regelbundet besök på företagen i Tidaholm, ibland tillsammans med andra kommunala tjänstepersoner och politiker. Detta är ett bra sätt för er att få visa upp er verksamhet, lyfta frågor och framföra önskemål. Det är också värdefullt för de kommunala tjänstepersonerna för att få en inblick i era företag och verksamheter.

Kontakt

Caroline Lindell

Administratör

Telefon: 0502- 60 63 90

E-post: caroline.lindell@tidaholm.se

Företagarna

Företagarna Tidaholm arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Tidaholm. Företagarna är Sveriges största företagar-organisation och representerar 70 000 företagare i landet. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar Företagarnas arbete.

Kontakt

Svante Schultz

Ordförande Företagarna Tidaholm

Telefon: 076-0198777

E-post: svante@schultzgroup.se

Besöksnäringsträffar

Inom besöksnäringen i Tidaholm finns ett nätverk som träffas ungefär två gånger per år.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Näringslivsråd

Målet med Näringslivsrådet är ökad dialog mellan näringsliv, politiker och tjänstemän i kommunen. Har du som driver ett företag i kommunen frågor du tycker att rådet ska ta upp kan du kontakta representanten för din bransch som kan lyfta frågan i rådet.

Näringslivsrådets möten hålls fyra gånger per år.

Fokusfrågor för rådet är:

 • Besöksnäring, den mest växande näringen i Sverige: Hur ska Tidaholm dra nytta av möjligheterna?
 • Utvecklingsområden i kommunen.
 • Näringslivsklimatet: Rådet följer och gör avstämningar av förbättringsområden.
 • Arbete med platsvarumärke för Tidaholm: Rådet är styrgrupp för projektet bilden av Tidaholm.

Näringslivsrådets representanter är:

 • Carl-Johan Willman, LW Bygg- Bygg
 • Anders Lidén, Lidéns Blomsterhandel- Handel
 • Mattias Andersson, TEAB och TBAB- Kommunägda bolag, fastigheter m.m.
 • Anders Wiik, LEAX Arkivator- Tillverkande industri
 • Maritha Stäveryd- Bank 
 • Bibban Steen, Hälsocenter- Tjänsteföretag
 • Ulf Carlsson, Jordbrukare- Jordbruk/gröna näringar
 • Magnus Larsson, Sigurd Larssons Bygg- Privat fastighetsägare
 • Mårten Fredriksson, Hökensås Sportfiske- Besöksnäring
 • Eva Thelin, Kommunchef Tidaholms kommun- Tjänsteperson
 • Malin Lundberg, Näringslivschef Tidaholms kommun- Tjänsteperson
 • Svante Schultz, Kommunutvecklare Tidaholms kommun- Tjänsteperson
 • Anna-Karin Skatt, Kommunalråd Tidaholms kommun- Politiker
 • Runo Johansson, Oppositionsråd Tidaholms kommun- Politiker

Kontakt

Eva Thelin

Kommundirektör

Telefon: 0502-60 60 20

E-post: eva.thelin@tidaholm.se

Tidaholms Handel

Tidaholms handel är en handelsförening med ca 40 medlemmar allt från butiker till tjänstenäring såsom frisör, skönhetssalong, mäklare, banker, restauranger och caféer. Föreningen har handlarfrukost ungefär var sjätte vecka.

Kontakt

Jacob Josefsson

Vice ordförande Tidaholms Handel (ICA Kvantum)

Telefon: 0709 566366, 0502- 18800

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 maj 2021