Utveckla

utveckla ditt företag

Vill du utveckla ditt företag? Har du idéer och vill utvecklas kan du genom Näringslivsenheten och våra samarbetspartners få hjälp med att komma dit du vill. Längst ner hittar du flera användbara länkar för företagsutveckling.

Tidaholms kommun arbetar aktivt med olika utvecklingsprojekt så att Tidaholm ska vara en bra kommun att leva, bo och verka i. Ditt företag är mycket viktigt för kommunen!

Möjligheter till stärkt lokalt näringsliv genom vindkraftprojekt Velinga

Vattenfall planerar att bygga 12 vindkraftsverk öster om Velinga, i Tidaholms kommun, detta ger en stor möjlighet för ett stärkt näringsliv, både lokalt i Tidaholm och i länet.

En vindkraftsetablering behöver en stor mängd olika yrken och kompetenser, bland annat inom projektering, markarbeten, elnät, transporter, fundament samt service till arbetare och företag såsom frisörer, mat, boende och träningsmöjligheter. Vattenfalls ambition är att flera av dessa kompetenser och resurser ska vara lokala och/eller regionala. Därför har Vattenfall inlett ett samarbete med Vindkraftcentrum, som på uppdrag av Energimyndigheten, har i uppgift att verka för att de stora investeringar som görs för att bygga ut vindkraften kommer människor till del i form av företagande och jobb i de bygder där etableringar sker. Du som företagare kommer att få möjlighet att anmäla dig i en databas för intresserade underleverantör. Databasen sätts upp våren 2020 men vill du redan nu anmäla intresse så skriv till Vattenfalls kommunikatör, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Bakgrund

Vattenfall har tillstånd att bygga totalt 12 vindkraftsverk öster om Velinga i Tidaholms kommun. Projektet befinner sig för närvarande i upphandlingsskedet och avsikten är att bygga vindkraftsverken förutsatt att ett positivt investeringsbeslut tas av Vattenfalls ledningsgrupp. Byggnation var ifrån början tänkt att påbörjas under våren år 2020 och senast hösten 2021 skulle alla vindkraftsverk leverera el till överliggande nät enligt tillståndet. Projektet har nu blivit försenat och kommer inte hålla dessa tider. Information kommer löpande från Vattenfall.

Kontakt

Anna Cederberg

Kommunikatör, Vattenfall

Telefon: 070-3368322

E-post: anna1.cederberg@vattenfall.com

Paul Hines

Projektledare, Vattenfall

Telefon: 073-0592126

E-post: paul.hines@vattenfall.com

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 oktober 2022