Nytt näringslivsråd ska stärka företagsklimatet

Tidaholms kommun tar ett betydande steg framåt för att främja företagsklimatet genom att starta om kommunens näringslivsråd. Med en ny tappning samlade rådet i veckan politiker, tjänstepersoner och företagare för att gemensamt arbeta mot att öka tillväxten och skapa ett attraktivt företagsklimat i Tidaholm.

— Samarbete är a och o om vi ska kunna lyfta företagsklimatet i Tidaholm. Här kommer näringslivsrådet kunna spela en viktig roll, säger Runo Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Tidaholm.

Tidaholms kommun har även tidigare haft ett aktivt näringslivsråd, men då detta varit vilande efter pandemin fanns ett behov av att göra en omstart. Under torsdagen höll rådet sitt första möte för att tillsammans påbörja arbetet med att hitta former för att öka tillväxten i kommunen.
I och med nystarten har också en förändring skett i rådets sammansättning. Rådets deltagare representerar nu i högre utsträckning företagare från olika branscher med verksamhet i Tidaholm. Tidaholms kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, kommunchef, näringslivsstrateg och förvaltningschef samhällsbyggnad. Ordförande för näringslivsrådet är Maritha Stäveryd, VD på Tidaholms sparbank. Och hon var positiv efter första mötet.

— Tidaholm behöver en plattform där vi kan diskutera näringslivsfrågor och arbeta tillsammans för att göra det enklare och mer attraktivt att driva företag här. Nu har vi ett råd med en bredd av kompetenser och ett gott engagemang, viket skapar bra förutsättningar för konstruktiva och viktiga diskussioner, säger Marita Stäveryd.

Det nya näringslivsrådet i Tidaholm planerar att träffas fyra gånger per år och arbeta fram agendan i samråd med deltagarna. Med fokus på samarbete, strategiskt tänkande och gemensamt engagemang kommer rådet att vara en nyckelaktör för att främja företagsklimatet, stimulera tillväxt och forma en gynnsam framtid för näringslivet i Tidaholm.

— När jobben blir fler och företagen trivs i Tidaholm ökar kommunens skatteintäkter och vi kan satsa mer på vår gemensamma välfärd som skola, omsorg och föreningsliv. Företagandet lägger grunden till välfärden. Det är med tillförsikt jag ser fram emot detta samarbete och vad vi tillsammans kan bidra med för att skapa ett attraktivt Tidaholm, avslutar Runo Johansson.

Om näringslivsrådet i Tidaholm
Uppdraget för deltagarna i Näringslivsrådet är att delat och aktivt verka för att öka tillväxten i kommunen genom att:

  • Öka etableringen av nya företag
  • Öka antalet arbetstillfällen och stärka kompetensförsörjningen
  • Verka för en tillväxt i befintliga företag
  • Skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat

Deltagare:
Maritha Stäveryd, Tidaholms Sparbank
Kenneth Bergman, Allt i bygge
Eva-Lena Stenberg, Länsförsäkringar Skaraborg
Mattias Andersson, TEAB
Magnus Larsson, Sigurd Larssons Bygg AB
Magnus Östlund, Kriminalvården
Jonas Carlstein, Lennartssons Ingenjörsbyrå
Roger Käll, PV Systems
Martin Gustavsson, Håvens egendom
Angela Johansson, Festvåning Fyranhuset
Mårten Fredriksson, Hökensås Sportfiske
Gabriella Hägg, Dometic
Marlene Andersson, Mäklarbyrån Andersson & Andersson
Svante Schultz, Företagarna
Tidaholms kommun
Runo Johansson, ordförande kommunstyrelsen
Ingela Backman, vice ordförande kommunstyrelsen
Magnus Sundén, kommundirektör
Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg
Johan Elgh, förvaltningschef Samhällsbyggnad


Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se