Lärlingsutbildning

På en lärlingsutbildning lär du dig ett yrke direkt på en arbetsplats. I Skaraborg sker all samordning och antagning av vuxlärlingar centralt via lärlingssamordnare i Skövde. I mån av plats anordnar vi lärlingsutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen sker framför allt på en arbetsplats och kombineras med teoretiska studier. En individuell studieplan upprättas tillsammans med studie- och yrkesvägledare, arbetsgivare och lärare.

Vad innebär en lärlingsutbildning?

Att gå en lärlingsutbildning på gymnasial nivå innebär att du lär dig ett yrke på en arbetsplats, av någon som arbetar med det du vill lära dig. Du utvecklar kunskaper under realistiska förhållanden och lär dig yrket utifrån praktisk erfarenhet. Förhoppningen är att lärandet blir en naturlig del då olika arbetsmoment utförs och att du får en helhetsförståelse för yrket.

Utbildningen kvalitetssäkras genom att uppnådda resultat bedöms och betygssätts utifrån skolverkets styrdokument. Detta görs av både handledare på arbetsplatsen och av de lärare som ansvarar för respektive kurs eller utbildning.

Kontakt

KompetensCentrum

Telefon: 0502-60 61 58
Telefontider: Vardagar kl. 10-12
E-post: kompetenscentrum@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 november 2022