Gymnasiala kurser

Vuxenutbildning på gymnasialnivå passar dig som vill läsa gymnasiala kurser.

Vem får delta i gymnasial utbildning?

Alla kommuninnevånare som är bosatta i landet är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning (gyvux). Du får börja det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år (Skollagen, 20 kap 20 §) eller när du har slutfört en utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

För varje kurs måste du också sakna, eller ha brister i, de kunskaper som kursen ska ge samt ha förutsättningar att följa kursen. (Skollagen § 20, 20 kapitlet)

Välj hur du vill studera

På KompetensCentrum har du stora möjligheter att välja hur du vill bedriva dina studier. Vi erbjuder traditionell klassundervisning, antingen tillsammans med andra vuxna eller i gymnasiegrupp. Du kan också få möjligheten att läsa på distans via Hermods eller närliggande kommun. Kontakta alltid studie- och yrkesvägledaren även inför ansökan till distansstudier.

Det finns möjlighet att läsa på heltid eller deltid. Läser du matematik har du också möjlighet att läsa helt i din egen takt på kvällstid i vår mattestuga.

Funderar du på vad som skulle passa dig, tag kontakt med studie- och yrkesvägledaren för att göra upp en plan för dina studier!

Matematik, Svenska, Engelska och Samhällskunskap

Kurserna i Matematik, Svenska, Engelska och Samhällskunskap läser du vid ett tillfälle i veckan, antingen förmiddag eller eftermiddag beroende på hur schemat ligger. Du behöver alltså inte ta ledigt från jobbet flera tillfällen i veckan för att läsa en kurs, utan kan till exempel vara ledig en dag i veckan för studier.

  • I dessa ämnen är kursstart fyra tillfällen per år (augusti, oktober, januari och april).
  • Om du vill läsa matematik finns möjlighet att göra det på kvällstid (måndagar kl. 18-20) i vår så kallade mattestuga. Antagning sker löpande under året.

Kontakt

Katarina Mattsson & Jenny Larsson

Studie- och yrkesvägledare

E-post: kompetenscentrum@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:20 oktober 2020