Anmälan ACT

ACT är en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående. Du får lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden.

  • Kursstart 8/4 och sista anmälan är 2/4.
  • Kursen är på 4 tillfällen a´3 timmar med fika.
  • Datum: 8/4, 22/4, 6/5 och 20/5 klockan 16-19 på Arbetsmarknadsenheten.
  • Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Notifieringar
Notifieringar


Godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter? * (obligatorisk)
Godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter?

I Tidaholms kommun ska varje behandling av personuppgifter ske enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder samt att du kan kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Mer information om hur Tidaholms kommun behandlar dina personuppgifter finns på vår webbplats, tidaholm.se/personuppgifter.

Kontakt

Rikard Bromander

Familjebehandlare

Telefon: 0502-60 64 59

E-post: rikard.bromander@tidaholm.se

Clara Åkesson

Familjebehandlare

Telefon: 0502-60 63 22

E-post: clara.akesson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 mars 2024