Psykisk funktionsnedsättning

Har du en psykisk funktionsnedsättning och behöver råd, stöd eller sysselsättning. Kommunen erbjuder olika former av insatser

Boendestöd

Behöver du råd och stöd i att klara din dagliga livsföring. Boendestöd finns för dig som är över 18 år och som har en psykiskt funktionsnedsättning eller ett missbruk. 

Målet är att att stärka och utveckla din förmåga till att kunna leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Vilket innebär att stödet utformas som en hjälp till självhjälp.

Du har fortfarande ansvar för ditt liv och din livssituation och kan påverka hur ditt stöd kan utformas i samverkan med personal från boendestödet.

Boendestödets insatser är biståndsbedömda.

Vid ansökan utreds dina behov av biståndshandläggaren som sedan prövar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insatserna ser olika ut för varje person.

Ansök om boendestöd hos kommunens biståndshandläggare tel. 0502- 60 64 37, 60 64 32

Daglig sysselsättning

Behöver du någon form av sysselsättning, är över 18 år och har en psykiskfunktionsnedsättning eller ett missbruk. Kommunen bedriver en daglig sysselsättningsverksamhet vid namn Alfhem dit du är välkommen att delta i olika aktiviteter.

Insatsen är biståndsbedömd.

Vid ansökan utreds dina behov av biståndshandläggaren som sedan prövar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insatserna ser olika ut för varje person.

Ansök om daglig sysselsättning hos kommunens biståndshandläggare tel. 0502- 60 64 37, 60 64 32

Personligt ombud

Har du en psykiskt funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år och har svårt för att få vardagen att fungera. Då kan du ansöka om ett personligt ombud. 

Ett personligt ombud kan bidra till att du får dina rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda.

För mer information kontakta personligt ombud 0504-185 58, 185 53

Kontakt

Biståndshandläggare

Telefon: 0502-60 64 32, 60 64 37

Telefontid: mån-fre kl. 9-9.30

E-post: social.omvardnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 januari 2024