HVB-hemmet Ariel

På Tidaholms kommuns HVB-hem Ariel bor barn i åldern 4-13 år med trauma och/eller anknytningsproblematik med eller utan diagnos. På boendet finns det plats för fyra barn.

HVB-hemmet Ariel drivs av Tidaholms kommun och är inte vinstdrivande.

Boendet drivs i en villa i centrala Tidaholm. Här finns en hög personaltäthet och vi har spcialiserat oss på att ta hand om barn kring vilka det finns en omfattande problembild.

Miljö och metod

Verksamheten bedrivs i en villa som ligger i centralt i Tidaholm, nära både förskola och skola. Här arbetar vi under ledordet förutsägbarhet för att skapa en trygg vardag för barnen.

Boende Ariel skall ge förutsättningar för att barn ska uppleva trygghet och möjlighet att utvecklas känslomässigt, utifrån ålder och förutsättningar. Vi arbetar utifrån KASAM som utgår ifrån begriplighet, hanterbarhet och sammanhang.

Barnens säkerhet är prioriterad utan att det inkräktar på barnens integritet.

Personal

All personal på Ariel har minst två års beteendevetenskaplig utbildning såsom socialpedagog, socialpsykolog eller socialpsykiatri.

Under barnens vakna timmar finns det alltid två i tjänst, på natten minst en.

Ett viktigt uppdrag, utöver att ge barnet omvårdnad, är att skapa ett positivt socialt sammanhang kring barnet och stärka barnets självkänsla, egenvärde och integritet. Personalen blir vuxna förebilder som skapar en trygg miljö och stöttar barnet både i skolan och på fritidsaktiviteter, i kontakt med sjukvård och med andra personer som är viktiga för barnet.

Vilka barn kan placeras på boendet?

Boendet skapades för särskilt svårplacerade barn. Vi tar emot barn i åldern 4-13 år med trauma och/eller anknytningsproblematik med eller utan diagnos.

Ofta har en placering hos oss föregåtts av en eller flera misslyckade placeringar i familjehem eller på andra institutioner.

Målet på Ariel är att alltid hitta en väg för att uppnå det indivuduella målet som finns för barnet. Här får barnet en trygg miljö tills det är redo att ta nästa steg, till exempel till ett familjehem eller hem till sin egen familj. Vi har kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn kring vilka det finns en omfattande problembild.

Vi har hittills aldrig behövt avbryta en placering utan hittar alltid vägen framåt.

Kontakt

Anneli Kemmeter

Sektionschef

Telefon: 0502-60 62 31

E-post: anneli.kemmeter@tidaholm.se

 

Sofia Magnusson

Biträdande sektionschef

Telefon: 0502-60 67 58

E-post: sofia.magnusson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:16 mars 2021