Överförmyndare och god man

Som god man eller förvaltare hjälper du personer som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet och stabilitet i vardagen för personerna.

Tidaholms kommun är med i samarbetet Överförmyndare i Samverkan (ÖIS). Om du vill ha mer information om vad godmanskap och förvaltarskap är, hur gode män och förvaltare utses eller kanske lämna en intresseanmälan att bli god man/förvaltare så besök ÖIS hemsida Länk till annan webbplats..

Överförmyndare i samverkan - ÖIS

I Skaraborg samverkar tolv kommuner kring uppdraget inom samarbetet Överförmyndare i Samverkan (ÖIS) och verksamheten i Tidaholm bedrivs i huvudsak via ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarna har dock delegerat de flesta beslutsbefogenheter till handläggare och beslutsfattare på det gemensamma kontoret i Skövde.

Överförmyndarens uppgift

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare när tingsrätten har beslutat att ett god mans- eller förvaltarskap skall anordnas. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Tillsynen avser också legala förmyndares (föräldrar) förvaltning av sina barns pengar.

Även om det är överförmyndaren som rekryterar gode män så är överförmyndaren vare sig gode männens arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och man har som god man själv ansvar för sitt uppdrag. Överförmyndaren bistår dock med information om det regelverk som finns, till exempel genom utbildningar för gode män.

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av regler i kommunallagen och föräldrabalken.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 mars 2024