Trygghetsskapande verksamheter

Vi vill att alla som bor i Tidaholms kommun ska ha möjlighet att leva ett tryggt liv i gemenskap med andra. Vi arbetar för att ingen ska känna sig ensam. Välkommen att höra av dig till oss!

Förebyggande hembesök för dig som fyller 80 år

Social- och omvårdnadsförvaltningen erbjuder ett förebyggande hembesök för dig som under året fyller 80 år och inte har hemvård.

Syftet med besöket är att vi på social- och omvårdnadsförvaltningen får möjlighet att berätta om olika verksamheter, aktiviteter, och det anhörigstöd som kommunen erbjuder. Vi kan också ge dig information om frivillig- och föreningsverksamheters aktiviteter.

Vi pratar också om hur du har det i din vardag, ditt nuvarande boende, hur du tänker om framtida boende, din hälsa, fysisk aktivitet, förebygga fallolyckor samt tekniken som utökar i samhället mm.

Vem kan få besök?

Det året du fyller 80 år kontaktas du via brev med information, därefter kommer vi att ringa upp dig och erbjuda ett hembesök.

Det är givetvis frivilligt och kostnadsfritt med ett hembesök. Du är också välkommen att besöka oss i våra lokaler.

Du som fyller 75 år bjuds in till information av social- och omvårdnadsförvaltningen samt kultur och fritidsförvaltningen.

Informationsmöte för dig som fyller 75 år

Social- och omvårdnadsförvaltningen bjuder in dig som under året fyller 75 år till informationsmöte. Information ges om omvårdnadsförvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter. Inbjudan kommer årligen i november.

Behöver du någon att prata med? - Telefonringen

Känner du dig otrygg, ensam eller behöver du någon att prata med. Då kan du vara med i telefonringen.

Måndag till fredag finns frivilliga från PRO och SPF som ringer och samtalar med dig någon gång mellan kl. 9-10.30. Telefonringen är kostnadsfri.

För mer information eller anmälan ring tel. 0502-60 64 65.

Frisk- och säkerhetsgruppen

I Tidaholms kommun finns en frisk- och säkerhetsgruppen vars målsättning är att genom förebyggande arbete minska skador och onödigt lidande som orsakas av olycksfall i den inre och yttre miljön.

Arbetsgruppen består är representanter från omvårdnadsförvaltningen, PRO, SPF och SKPF.

För mer information ring tel. 0502-60 64 20

Kontakt

Frivillig- och föreningsstöd

Telefon: 0502-60 64 65, 60 64 21, 60 64 34

E-post: social.omvardnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 mars 2024