Trygghetsskapande verksamheter

Vi vill att alla som bor i Tidaholms kommun ska ha möjlighet att leva ett tryggt liv i gemenskap med andra. Vi arbetar för att ingen ska känna sig ensam. Välkommen att höra av dig till oss!

Uppsökande verksamhet, 80 år

Social- och omvårdnadsförvaltningen erbjuder ett förebyggande hembesök för dig som under året fyller 80 år och inte har hemvård. Vid besöket samtalar vi om det som påverkar din vardag och känns viktigt för dig. Det kan till exempel handla om:

  • Hur din vardag fungerar.
  • Fysisk aktivitet och samvaro med andra.
  • Hur du kan förebygga fallolyckor.
  • Vad kommunen och övriga i samhället har att erbjuda när det gäller stöd i vardagen och utbud av aktiviteter.

För mer information om förebyggande hembesök hittar du i broschyren längst ned på sidan. 

Informationsmöte, 75 år

Social- och omvårdnadsförvaltningen bjuder in dig som under året fyller 75 år till informationsträff och lunch på Disponentvillan. Information ges om omvårdnadsförvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter. Inbjudan kommer årligen i november.

Telefonringen

Känner du dig otrygg, ensam eller behöver du någon att prata med. Då kan du vara med i telefonringen.

Måndag till fredag finns frivilliga från PRO och SPF som ringer och samtalar med dig någon gång mellan kl. 9-10.30. Telefonringen är kostnadsfri.

För mer information eller anmälan ring tel. 0502-60 64 65.

Frisk- och säkerhetsgruppen

I Tidaholms kommun finns en frisk- och säkerhetsgruppen vars målsättning är att genom förebyggande arbete minska skador och onödigt lidande som orsakas av olycksfall i den inre och yttre miljön.

Arbetsgruppen består är representanter från omvårdnadsförvaltningen, PRO, SPF och SKPF.

För mer information ring tel. 0502-60 64 20

Besöksgrupp

Känner du dig ensam eller vill ha någon att prata med finns möjligheten att få ett individuellt besök. Besöksgruppen består av ett antal frivilliga ledare från olika föreningar så som Röda Korset och Svenska kyrkan. Besöken är kostnadsfria.

För mer information om besöksgruppen kontakta kommunens frivilligsamordnare tel. 0502-60 64 65

Kontakt

Frivillig- och föreningsstöd

Telefon: 0502-60 64 65, 60 64 21, 60 64 34

E-post: omvardnadsforvaltningen@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:21 juni 2023